Z filmu Pírko Z filmu Pírko Z filmu Pírko Z filmu Pírko Petr Klein Svoboda a jeho manželka Lucia Klein Svoboda Lucia Klein Svoboda a Petr Klein Svoboda na premiéře filmu Pirko (18. ledna...