Naučit děti číst a psát je rok od roku těžší, říká ředitelka školy

  10:02aktualizováno  10:02
Už sedm desítek let působí v sousedství kostela sv. Mikuláše tak trochu jiná škola. Její název se v průběhu let měnil, poslání ale zůstalo. Deset let školu vede ředitelka Miloslava Hartmannová.

Miloslava Hartmannová, ředitelka Základní školy speciální a praktické v Chebu, dnes přejmenované na základní školu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Tamní učitelé a speciální pedagogové tu vštěpují znalosti dětem, které neměly v životě štěstí a narodily se nebo během života získaly nejrůznější poruchy či poškození. A kvůli tomu jim učení nejde vůbec lehce.

Vaše škola se nyní jmenuje úplně obyčejně. Základní škola. Dříve ale byla známá jako škola praktická a speciální. Co znamená, když se řekne škola praktická?
Posláním základní školy praktické je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje žáků. Naši učitelé využívají speciální učební metody, vybírají pro děti nejvhodnější učivo, pracují se speciálními učebnicemi. Také počet žáků ve třídě je nižší než v běžných školách, což umožňuje individuální přístup pedagogů.

Jak probíhá vyučování?
Možnosti a schopnosti našich žáků vyžadují časté střídání jednotlivých úseků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce. Důležitým požadavkem je respektování individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek. Velmi důležité je vytvořit ve třídě příjemnou atmosféru, učitel a žák by si k sobě měli najít cestu a mít společný zájem o školní práci. Cílem výuky je naučit žáky řešit základní problémy, s nimiž se setkají v běžném životě. Ukončením školy žák získá základní vzdělání.

A škola speciální?
Tady je to trochu specifické. Absolvováním speciální školy je možné získat pouze základy vzdělání. Učitel se zde zaměřuje na to, aby v žákovi vypěstoval návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Také je důležité rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. Vzdělávání v základní škole speciální vyžaduje nejen odbornou speciálně pedagogickou péči, ale také vhodně upravené podmínky. Ve třídě je málo žáků, k dispozici jsou relaxační prostory, speciální učebnice a pracovní sešity. Velmi důležité je klidné prostředí a přizpůsobený časový rozvrh vyučování. To dává dětem pocit jistoty.

Co se tu děti učí?
Jedním ze stěžejních úkolů je naučit žáky číst, psát a počítat. I když tyto děti možná nebudou číst s plným porozuměním souvislému textu, budou si umět přečíst různé nápisy, názvy a jména lidí, s nimiž se budou stýkat. Základy počítání žáci uplatní nejen v celém dalším životě, ale i při vzdělávání na praktických školách.

Kolik dětí školu navštěvuje?
V současné době máme přibližně 160 žáků. Do základní školy, dříve praktické, chodí přes 100 žáků, v základní škole speciální jich máme více než 50. Na této škole máme v současné době zřízeny tři autistické třídy. Také máme jednu třídu v denním a týdenním stacionáři Mája, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením.

Autistické třídy? Jak vypadají?
Tento typ třídy navštěvují žáci s poruchou autistického spektra a k ní přidruženou mentální retardací. Ve třídě je maximálně šest žáků, výuku zajišťuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Děti se učí ve speciálně upravené třídě formou strukturovaného učení, které pomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Hlavní je nácvik komunikace a sociálních dovedností. Denní režim je pevně stanoven, protože tyto děti nemají rády změny, a proto jakýkoli neočekávaný zvrat může vést k rozčilení. Každé dítě je jiné, má specifické projevy, proto je nutný individuální přístup a zvolení vhodné metody výuky.

Škola má také další speciální třídy...
Ano. Tady vzděláváme žáky s mentálním postižením, ale zároveň se zaměřujeme na vzdělávání žáků se závažným postižením či s poruchou bez mentálního postižení. Například to jsou poruchy chování závažné poruchy řeči, závažné zrakové a sluchové postižení a mnoho jiných.

Práce musí být velmi náročná. Pomáhají škole i jiní odborníci?
Naše škola pravidelně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Karlovy Vary, které je zaměřeno především na žáky s mentálním postižením a autisty. Dále se obracíme na podobné centrum v Plzni, které je určené zejména žákům se sluchovým a zrakovým postižením. Velmi úzká je součinnost také s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má v péči některé naše žáky.

Škola slouží i dětem, které se potýkají s vážným pohybovým omezením. Jak tento problém řešíte?
Díky plošině, kterou nám před deseti lety nechal nainstalovat náš zřizovatel město Cheb, máme bezbariérový přístup do všech učeben školy.

V posledních letech se hodně mluví o změnách ve školství, příkladem může být inkluze. Jak tyto změny hodnotíte?
Došlo k výrazným legislativním změnám z důvodu prosazování inkluze do běžného školství, velmi se zpřísnila pravidla pro zařazování žáků do speciálního školství. Podle nové vyhlášky se navíc žáci na těchto školách musejí vzdělávat odděleně podle druhu jejich postižení. A představte si, že bychom v Chebu měli vytvořit třídu například jen pro děti se sluchovými vadami. Nebo s vadami řeči. Po této úpravě navíc musíme žáky s lehkým mozkovým postižením vzdělávat podle učebního plánu běžných škol. To znamená již ve třetím ročníku zařadit první cizí jazyk a v sedmém ročníku druhý. Bylo také navýšeno mnoho hodin naukových předmětů a na oplátku odebráno mnoho hodin z pracovního vyučování, které je však pro naši školu zásadní. Jednak si při něm žáci odpočinou od klasického učení, jednak je připravuje na budoucí povolání. Docházelo tak k výraznému přetěžování těchto žáků a vytrácel se vlastní zájem dítěte a zohlednění jeho možností a schopností. Výrazně tak stoupl počet žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu a učitelé měli a dosud mají velmi ztížené podmínky pro vzdělávání kvůli náročnému složení tříd, které se muselo přizpůsobit nové legislativě.

Věříte, že se to změní?
Změny by přijít měly. Není možné všechny děti rozčlenit do škatulek. A naučit je číst, psát a počítat je rok od roku těžší. Důvod? Vzrůstající byrokracie a papírování. A mnohá nařízení, která, ač byla možná míněna v dobrém, jsou ve svém důsledku kontraproduktivní.

Letos slaví vaše škola 70 let od založení. Jak výročí oslavíte?
Už předminulý týden jsme uspořádali Dny otevřených dveří, ale hlavní oslava se uskutečnila ve čtvrtek 20. září. Připravili jsme kulturní program, výstavu fotografií, žákovských prací, kronik a výstupů z jednotlivých projektů, které jsme v souvislosti s výročím ve škole uspořádali. Na programu byla beseda s pamětníky, posezení s občerstvením, prohlídky školy. Lidé, kteří přišli, se dozvěděli spoustu zajímavostí. Vždyť první zmínky o škole na Kostelním náměstí pocházejí už ze 13. století.

Volby do EP proběhnou v České republice 24. a 25. května. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Do Evropského parlamentu kandiduje 39 uskupení.

Nejčtenější

Vojenská škola neotevře ani na druhý pokus, žáci pohořeli u přijímaček

Mezi středoškoláky budou v Sokolově nově také budoucí absolventi vojenské školy.

Ani na druhý pokus se zřejmě nepodaří otevřít vojenskou střední školu v Sokolově. Loni udělali přijímačky pouze dva...

Vyhověl školákům a koupil jim v obchodě alkohol, přišla si pro něj policie

Dva opilí mladíci pořvávali na záchranáře, kteří jeli pro pacienta s alergickou...

Na problémy s policií si zadělal sedmačtyřicetiletý muž z Karlovarska, který se nechal přemluvit od čtveřice dětí, aby...

Chystaná stezka v oblacích na Klínovci budí nadšení i velké obavy

Stezka v oblacích

Velkou diskuzi vyvolal investorský plán, postavit na Klínovci na Karlovarsku stezku v oblacích podobnou té, která...

Právnička má za špatnou radu zaplatit městu Aš pět milionů, řekl soud

Ilustrační snímek

Více než pět milionů korun včetně úroku z prodlení by měla městu Aš zaplatit právnička, která radnici špatně poradila...

Protesty nezabraly, letiště ve Varech podepsalo smlouvu se školou pilotů

Odpůrci zřízení pilotní základny F Air na karlovarském letišti protestovali...

Karlovarské mezinárodní letiště uzavřelo smlouvu se společností F Air, která na něm chce školit piloty civilních...

Další z rubriky

Ve starém mlýně na Ašsku vrací ochránci přírodě ohrožené perlorodky

Biolog Ondřej Spisar ukazuje šestileté perlorodky říční, které jsou v této...

Ne česko-německém pomezí nedaleko Hranic u Aše zahájili v pondělí čeští a němečtí ochránci přírody provoz společné...

Mezinárodní rada doporučila krušnohorské hornické památky do UNESCO

Prostorná těžební jáma dolu Mauritius, kterou končí štola Kryštof.

Padla poslední, ale velmi podstatná překážka bránící krušnohorským hornickým památkám v zápisu do UNESCO. Ministerstvo...

Vary nemají páku na hlučné kluby v centru, nadějí je pražská vyhláška

Třída T. G. Masaryka v Karlových Varech.

Omezovat provozní dobu nočních podniků v Karlových Varech není za současného stavu legislativy možné. Tak zní ve...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz