Jihlavský Bosch roste, kvalifikovaných zaměstnanců má však nedostatek

  9:14aktualizováno  9:14
Téměř o jednu miliardu korun se meziročně zvýšily tržby největší firmy v Kraji Vysočina, kterou je jihlavský Bosch Diesel. Loni dosáhly úrovně 23,7 miliardy korun. Jeden ze šéfů největší firmy v kraji, obchodní ředitel Ralph Carle, prozrazuje, čím se nyní zabývá.

Jak automatizovat a digitalizovat? Obchodní ředitel Ralph Carle spřádá plány, jak jihlavský Bosch dobře připravit na budoucnost. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

V závodech na Pávově a ve Starých Horách se dělají hlavně vstřikovací zařízení do naftových motorů.

„Momentálně rosteme, ale už si musíme pokládat otázku, jak budeme měřit růst do budoucna. Ona už nebude platit rovnice, že se desetiprocentní zvýšení počtu zaměstnanců rovná desetiprocentnímu zvýšení obratu. Budeme muset dělat větší obraty,“ říká v rozhovoru pro MF DNES obchodní ředitel Ralph Carle.

Firma pracuje na tom, jak i v Česku do budoucna využít téma Průmysl 4.0 - trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. „Při tom všem budou i v budoucnosti náklady samozřejmě hrát důležitou roli, protože jsme vystaveni celosvětovému konkurenčnímu prostředí,“ uvádí Carle.

Přiznává, že je stále obtížnější nalézt správně kvalifikované zaměstnance. „Speciálně u techniků máme značné problémy najít dobré lidi. Máme plnou zaměstnanost, na Vysočině tak jako tak. Úřady práce registrují větší počet volných míst než nezaměstnaných,“ připomíná.

Fotogalerie

Co za této napjaté situace na trhu práce dělat?
Minimalizovat zvyšování počtu personálu při současném zajištění nárůstu obratu. První lehké krůčky jsme udělali v automatizaci. Příkladem je zavádění vozíků bez řidičů v logistice. Samozřejmě někdo přijde a řekne, že vozík dříve řídili tři lidé, jeden na každou směnu, a tři další vykládali převážené věci. Že je to šest lidí celkem a kde jsou...

A kde tedy jsou?
Nepropustili jsme je. Naopak jsme rádi, že se nám uvolnily pracovní kapacity a těch šest lidí využijeme na jiném místě v závodě. Tímto tématem se budeme po dobu příštích měsíců a let dále zabývat.

Nedostatek personálu se netýká jen Bosche, ale celé republiky. I řady odvětví...
Je třeba, aby se něco udělalo pro zlepšení situace, protože jinak bychom se v otázce personálu zakrátko dostali do nepříjemné situace. A to by ve svém důsledku znamenalo, že by se pro nás v ČR obtížně hledaly šance na další růst. Už jen kvůli rozdílnosti jazyka je pro naši firmu těžké získat zahraniční zaměstnance. To například platí stejnou měrou pro zaměstnance jak z Bulharska, tak Ukrajiny, a to nezávisle na jejich kvalifikaci. Naštěstí se Bosche díky jeho dobrému jménu dotýká nedostatek pracovníků v omezené míře. Ale nedostatek kvalifikovaných pracovních sil má dopad na celkové hospodářství.

Jaké výhody má vlastně nyní Česko pro zahraniční investory, pokud jde o místo pro podnikání?
Náklady a know-how. Dnes ovšem zaznamenáváme už také nevýhody České republiky pro podnikání. Konkrétně vzdělávací systém nedodává v technických oborech dostatečně kvalifikované absolventy a máme pocit, že se stav nezlepšuje. A netýká se to pouze inženýrů, ale třeba i obsluhy CNC strojů. K té potřebujete kvalifikované zaměstnance. V současné chvíli firma zatím ještě zvládá, aby s pomocí veškerých opatření (marketing, prémie za získání nového zaměstnance a podobně) takové kvalifikované zaměstnance nalezla.

Údaje o jihlavském Boschi

Tržby
2016 22,7 mld. Kč
2017 23,7 mld. Kč

Průměrný počet zaměstnanců
2016 3 975
2017 4 007

Zisk po zdanění
2016 534,8 mil. Kč
2017 511,2 mil. Kč

Investice
2016 1,2 mld. Kč
2017 1,0 mld. Kč

Zdroj: výroční zpráva firmy

Když nejsou lidi, tak to do budoucna půjde směrem automatizace?
Budeme muset automatizovat a zavádět takzvaný Průmysl 4.0. Ale to také nepůjde bez problémů. Musí tu být někdo, kdo systém nastaví, kdo bude provádět jeho údržbu, popřípadě kdo jej opraví. A na to také potřebujete zaměstnance. Firmy budou mít v budoucnosti - i přes zavádění automatizace - spíše rostoucí požadavky na dostatek kvalifikovaného personálu.

O tématu nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce se mluví dlouho. Pět šest let určitě. Podařilo se z vašeho pohledu ve vzdělávání v České republice něco změnit?
Jsem si vědom toho, že diskuse o potřebných změnách a legislativní proces stále probíhá. Zdůrazňujeme například nutnost zapracování prvků duálního vzdělávání, důraz na praxi, financování odborného školství, nedostatek odborníků ve školách a tak dále. Je toho hodně a jde to opravdu moc pomalu. Proto pozorujeme, že nejen Bosch, ale i jiní velcí zaměstnavatelé s tímto tématem již dlouho něco dělají na vlastní firemní úrovni. Ale myslím si, že tím problém není vyřešen. Zůstává i nadále. Téma kvalifikovaných pracovních sil není specifické jen pro Česko. Všude máme nedostatek kvalifikovaných pracovníků - třeba i v Německu.

Jaké jsou příčiny?
Prvním důvodem je, že zájem mládeže jít pracovat do průmyslových závodů obecně slábne. Mladí lidé jdou raději studovat na vysokou školu - a co dělají na vysokých? Někdo projde s průměrnými, někdo se špatnými známkami ze státnic… Z dlouhodobého hlediska si musíte položit otázku, zda tím „vyhráli“.

Jak funguje u jihlavského Bosche trainee program pro mladé talenty?
Mám pocit, že odborná úroveň těch, kteří nově přicházejí, spíše neroste. S tím se pojí další otázka, co udělá firma? Uchazeče zaměstná, ale porostou jí vícenáklady na dovzdělání těchto zaměstnanců.

Může pomoci nový obor na jihlavské Vysoké škole polytechnické - distanční studium technického oboru?
Do tohoto tématu se pokoušíme aktivně vstupovat, především tak činí můj kolega, technický ředitel Stefan Hamelmann, který je v přímém kontaktu s polytechnikou. Podporuje vedení jihlavské vysoké školy v rozvoji technických oborů. Chceme se pokusit v regionu Vysočiny dělat ještě víc, protože to je nutnost. Musíme naše závody připravit na budoucnost, na Průmysl 4.0, na automatizaci. Na to budeme potřebovat větší počet dobře kvalifikovaných zaměstnanců, výrazná poptávka do budoucna bude také po technických inženýrech. Ostatně v Jihlavě v Boschi jsou i nyní ještě neobsazená pracovní místa.

Co reforma školského systému?
Stát jej musí reformovat natolik, aby produkoval víc kvalifikovaných pracovníků. A především jde o to, aby byl povzbuzený zájem o vzdělání v technických povoláních. Naopak obchodníků, ekonomů je na trhu práce dostatek. Naším úkolem tedy je přesvědčit část těch, kteří chtějí studovat netechnické obory, aby se orientovali spíše na práci v průmyslu. To se nám podaří jen tím, že pro ně uděláme studium technických oborů atraktivní a zajímavé.

Ralph Carle (54)

Obchodním ředitelem jihlavské strojírenské firmy Bosch Diesel je od 1. května 2015.

Na Vysočinu se přesouval z Jižní Ameriky. Od roku 2011 totiž jako obchodní ředitel vedl závod koncernu Bosch v Curitibě v Brazílii.

Je ženatý, má dvě děti. Volný čas rád tráví se svojí rodinou. Mezi jeho hobby patří vaření a procházky se psem.

Jak je to nyní v jihlavském Boschi s počtem zaměstnanců?
Je jich kolem pěti tisíc a momentálně jejich počet ještě roste. Pro příští roky pak pravděpodobně zůstane stabilní - tak v to alespoň doufám. Budeme dál zvyšovat obrat firmy, ale věřím, že pro tento růst nebudeme potřebovat další nové zaměstnance. Proč? Protože je prostě nemáme.

Povede téma Průmysl 4.0 k vyšší zaměstnanosti?
Povede, to všichni víme. I ke zvyšování potřebné kvalifikace, za niž se vyplácejí vyšší mzdy. Poroste životní úroveň zaměstnanců a zároveň to bude dobré i pro firmu. V porovnání s minulostí budeme moci zvládat růst obratu s menším nárůstem pracovníků.

Takže není řešením lákat do České republiky pracovníky z Ukrajiny? Hovoří se také o Filipíncích například...
Víte, v jihlavském Boschi zaměstnáváme aktuálně zhruba stovku Bulharů a víme, že třeba Ukrajinci nebo Poláci také často pracují v Česku, a to i u těch největších zaměstnavatelů. Jedno je ale jasné a nejde to podceňovat, přinejmenším u Bosche: máme high-tech firmu a nelišíme se v tomto směru od ostatních závodů koncernu ve Stuttgartu nebo v USA. Vyrábíme high-tech a máme na to prvotřídní prostředky. Na to potřebujete prvotřídní zaměstnance, vzdělané kvalifikované lidi. A zkušenost, kterou jsme udělali s Bulhary? Oni jsou vysoce motivovaní a mají vynikající výsledky. Naše potíž ale spočívá v tom, že nemůžeme sehnat dostatečně kvalifikované specialisty ze zahraničí.

Je kapacita jihlavských závodů Bosch naplněná?
Letos i příští rok pojedeme plně vytížení. Již téměř nemáme volné výrobní prostory. Zatím získáváme do Jihlavy i nové výrobky, ale toto bude - a to by měla veřejnost také vědět - do budoucna kvůli rostoucí konkurenci ve světě stále těžší.

Co znamená pro jihlavské závody vynález nové technologie do dieselových motorů, která redukuje emise oxidů dusíku velmi výrazně pod zákonné limity? Přijdou sem nové produkty?
Když se dnes podíváte na jihlavský závod, tak je zde podíl výroby pro osobní auta a užitková vozidla vybalancovaný. Myslím, že jsme dobře nastaveni pro příští roky s tím, co tu máme. Jsme atraktivní, pokud jde o kvalitu, náklady, dodávky. A to nejen interně pro Bosch, ale i pro zákazníky externí. Existují i zákazníci, kteří říkají: „Ano, my rádi nakupujeme výrobky Bosch z České republiky.“ Jinak někdy v budoucnosti samozřejmě přijde změna v oblasti mobility, která s sebou přinese nové obchodní možnosti.

Jaké investice letos Bosch v Jihlavě chystá?
Investujeme stále a masivně. Meziročně i v tomto ohledu rosteme. Spalovací motory mají budoucnost, do které vkládáme prostředky - například do automatizace. Proč? Protože v tu budoucnost věříme. Kdyby to tak nebylo, prvním indikátorem by byl pokles investic. Toto ale není naším úmyslem.

Budete navyšovat počet parkovacích míst i stání pro jízdní kola u vašich závodů?
Co nechci stavět, to je parkovací dům pro auta. Spíš půjdeme ekologickou cestou, podporujeme cyklistiku. Město nyní staví cyklostezku do oblasti průmyslové zóny a my aktuálně pracujeme na dalším rozšíření parkovacích kapacit pro kola zaměstnanců. Postavíme nové přístřešky a vytvoříme nová místa na stání bicyklů. To vše ukazuje na to, že přibývá zaměstnanců, kteří jezdí aktivně do práce na kolech - ať už klasických, nebo elektrokolech.

A co parkování pro auta?
Diskutujeme o tom, zda neexistuje možnost vybudování parkoviště P+R, odkud by lidi vyzvedly třeba autobusy s elektrickým pohonem nebo na plyn. To je dobrý nápad, ovšem stojí to peníze. Ale minimálně se zrodila myšlenka, o které se v Jihlavě začalo hovořit. Myslím, že v tomto tématu postoupíme dopředu. Sice pomalu, ale kupředu.

Rozumím tomu dobře, že jsou zde úvahy třeba o parkovišti P+R někde v lokalitě u Pávova?
Ano, například. Je to jeden z nápadů, se kterými přicházíme. Dalším tématem jsou samozřejmě kola.

V jakém smyslu?
Třeba v podobě elektrokol. Relativně netrénovaní lidé, což je třeba i můj případ, s ním pak mohou pohodlně jezdit. A zvládnete to i z Jihlavy na Pávov. Na tomto tématu pracujeme, je pro nás důležité.

Co mateřská škola v lokalitě Na Dolech, o které jsme v rozhovorech už mnohokrát hovořili?
Ano, o rok jsme její start posunuli. Dobře, ale je tu připravenost tento projekt uskutečnit. Je tu poznání, že projekt školky musí být zrealizovaný. Beru to jako velký dar. Ne každé město by takový projekt zrealizovalo, Jihlava to dělá.

Takže myslíte, že za rok v září už první děti půjdou do nové školky?
V současnosti jsme velmi optimističtí. Věříme, že to od září 2019 zvládneme. Chtěli jsme s městem mateřinku otevřít původně už letos v září, ale bylo potřeba dořešit některá operativní témata týkající se územního plánování.

A jak se budou děti přihlašovat? Prostřednictvím města?
Ano, bude to přes město. Určitý počet míst ve školce máme rezervovaný pro děti našich zaměstnanců, protože se na vzniku školky budeme podílet poměrně významnou částkou. Také doufáme, že i s pomocí tohoto opatření přivedeme do firmy více žen. Je známo, že společnosti, které mají vyšší podíl žen, jsou úspěšnější. V jihlavském Boschi máme, obzvlášť ve vedoucích pozicích, stále potenciál pro zlepšování. A také jde o to, ještě lépe propojit výchovu dětí, podpořit skloubení rodinného a pracovního života - to je náš cíl. Jak mi osobně některé naše zaměstnankyně potvrdily, panují ohledně školky mezi našimi pracujícími velká očekávání. Zaměstnankyně jsou rády, že něco takového vznikne.

Doslechl jsem se, že zhruba 60 procent zaměstnanců v jihlavských závodech pochází přímo z krajského města.
Ano, nebo z blízkého okolí.

Takže, obecně vzato, se nemusí tolik jezdit do práce autem...
Dříve bylo záležitostí image přijet do práce autem. Také to bylo někdy z důvodu pohodlnosti. Když ale dosáhneme toho, že kolo bude „in“ (a elektrokolo na to má potenciál), tak pojede víc lidí do práce na bicyklu a ušetří peníze ze svého domácího rozpočtu. Ano, na počátku máte sice relativně velkou investici do elektrokola, ale přinejmenším půl roku na něm pak do práce můžete vyrážet a spořit náklady na pohonné hmoty.

Divím se, že v Jihlavě nejezdí víc expresních spojů MHD do průmyslových zón. Přijde mi to škoda a nevím, proč to nejde - třeba i ve spolupráci se soukromými dopravci. Myslím, že je to také dobrý nápad.
Ano. Měli jsme také problém, že na začátku byly expresní autobusy městského dopravního podniku opravdu plné. Mluvili jsme o tom se zástupci Jihlavy na našich pravidelných schůzkách a bavili se o nasazení většího počtu autobusů i optimalizaci jízdních řádů - že třeba některé spoje jedou brzy a nejsou tak plné. Ze strany města cítíme více porozumění a vůli něco udělat. Jde o to, že by jezdilo méně lidí do práce autem - ale k tomu musíme autobusy udržovat atraktivní. Jezdit MHD do práce může být výhodným řešením.

Ještě bych měl otázku k vozidlům bez řidiče. Je to z vašeho pohledu řešení pro budoucnost?
Řada řešení se dá již dnes realizovat v praxi. Je tu ale jiná věc. Bude to přijato veřejností? A pokud ano, tak jak má autonomní řízení vypadat?

Tak třeba, že zmáčknete tlačítko, přijede malé autonomně řízené auto, vy nastoupíte a ono vás odveze do Jihlavy.
Ano, to je myslitelné, je to možná vize. Ale já se domnívám, že přinejmenším střednědobě to nenastane. Jistě zůstane v autě možnost, aby člověk mohl řídit sám. To je přece to, co vám na řízení přináší radost! Je ale určitě představitelné, že podobné aplikace budou právě v centrech měst. Tam bych řekl, že se někdy v budoucnu budeme pohybovat v dopravě zcela autonomně.

  • Nejčtenější

Mladý řidič v „nadupaném“ autě zabil dva lidi, může dostat až deset let

Až na deset let může jít do vězení mladý řidič, který na konci března způsobil tragickou dopravní nehodu u Vílance na...

Z Gebre Selassie je Vodná. Doma má syna a hokejistu, učí, stíhá i házenou

Na nudu si ligová házenkářka Anna Vodná v poslední době rozhodně stěžovat nemůže. Za poslední dva roky stihla porodit...

Před pěti lety útočnice zabila studenta u šaten, jeho otec cítí zlost

Roky běží, emoce zůstávají. Na den přesně před pěti roky se odehrál krvavý útok ve žďárské střední obchodní škole....

V obci trpící tisíci aut na objížďce zkoušejí řidiče brzdit maketou radaru

Některým obyvatelům Račína na Žďársku došla trpělivost s příliš rychlými řidiči. Vzhledem k dopravní situaci v malé...

Řidiči našli u silnice mrtvého chlapce, jeho smrt vyšetřuje policie

Policisté na Havlíčkobrodsku zjišťují okolnosti smrti šestnáctiletého mladíka, kterého našli řidiči v sobotu nad ránem...

Premium

Konec dovolených u Mrtvého moře? Závrtů přibývá, turistům hrozí nebezpečí

Mrtvé moře vysychá a­ dává o­ tom svému okolí dost razantně vědět. Zvyšuje se počet míst, kam už lidé nesmějí. Kde byla...

Premium

Havel byl z jiného těsta, vzpomíná v rozhovoru exprezident Klaus

Jeden z hlavních aktérů polistopadového vývoje Václav Klaus starší hovořil pro LN o nepochopení kuponové privatizace i...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

  • Další z rubriky

Mladý řidič v „nadupaném“ autě zabil dva lidi, může dostat až deset let

Až na deset let může jít do vězení mladý řidič, který na konci března způsobil tragickou dopravní nehodu u Vílance na...

Czech Spitfire Club končí v muzeu RAF v Polici a buduje vlastní v Jeníkově

Czech Spitfire Club odchází z Police na Třebíčsku. Svou expozici věnovanou československým letcům ve službách RAF ve...

Židé nasedli na transport a už je nikdo neviděl. V Polné mají další kameny

Položením dalších pěti kamenů zmizelých, které byly zasazeny do dlažby na Karlově náměstí, si Polná připomenula další...

Na Vysočině vznikají tři soukromé domovy pro seniory, klienty nezruinují

Téměř čtyři sta míst v domovech pro seniory přibude v nejbližších letech na Vysočině. Společnost SeneCura, soukromý...

Advantage Consulting, s.r.o.
PROGRAMÁTOR VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 30 000 - 42 000 Kč

Najdete na iDNES.cz