Středa 6. července 2022, Den upálení mistra Jana Husa
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 6. července 2022 Den upálení mistra Jana Husa

Do roku 2014 hledíme s optimismem, říká šéf jihlavského Bosche

  12:28
Obchodní ředitel jihlavské firmy Bosch Diesel Hermann Butz zhodnotil rok 2013 a poodhalil některé z plánů největšího podniku na Vysočině na rok 2014.

Hermann Butz je obchodním ředitelem společnosti Bosch Diesel Jihlava od léta 2011. | foto: Archiv firmy

Zaměstnanci největšího podniku v Kraji Vysočina – Bosch Diesel – si v novém roce vydělají o 730 korun více než doposud. Na navýšení tarifních platů v průměru o 2,9 procenta se dohodlo vedení společnosti s odbory.

Nejen k vyjednávání s odbory, ale také k situaci na trzích a v automobilovém průmyslu se v rozhovoru vyjadřuje obchodní ředitel jihlavského Bosche Hermann Butz.

Jak hodnotíte letošní kolektivní vyjednávání s odboráři?
Letos jsme jej uzavřeli 5. prosince, a to velmi konstruktivním výsledkem. Od 1. ledna dojde v naší společnosti k navýšení platů v průměru o 2,9 procenta, což je o 730 korun hrubého pro každého zaměstnance více. Příspěvek na penzijní připojištění jsme zachovali na 1 150 korunách měsíčně.

Vloni byl nárůst platů nižší.
Tehdy došlo k navýšení platů o 1,1 procenta. I z tohoto pohledu je zřejmé, že firma se posunuje nahoru, že dochází k pozitivnímu vývoji, který se přenáší na naše zaměstnance. Na to můžeme být všichni v závodě pyšní.

Zaměstnanci letos dostanou přidáno o 2,9 procenta, což je zřejmě více než míra inflace.
Ano, pokud zohledníme míru inflace, která se v České republice nyní pohybuje okolo dvou procent, pak toto navýšení mezd neslouží jen k pokrytí nárůstu vyšších životních nákladů, ale zaměstnancům se dostává o něco navíc ve výdělku. A o tom si myslím, že je to velmi dobré znamení. Dalším dobrým znamením je, že jsme se s odbory dohodli na zavedení nové prémie závisející na hospodářském výsledku celé firmy, divize dieselových systémů i našeho závodu.

V čem tato prémie spočívá?
Zaměstnanci mají nyní šanci vydělat si více peněz, pokud se bude firmě hospodářsky dařit dobře. Budou se na tomto vývoji podílet.

Jak vysoká může být prémie?
Až do výše dvou měsíčních platů. Bude se vlastně jednat o modifikaci dosud fixně vypláceného 13. a 14. platu. Pro roky 2014 až 2016 je dohodnuto, že v této přechodné době vyplatíme prémie minimálně ve výši 1,2 tarifního platu (což je de facto současný 13. a 14. plat – pozn. redakce), ale pokud budou výsledky lepší než stanovené, bude zaměstnancům dána vyšší prémie.

Hermann Butz (46)

  • V jihlavské strojírenské firmě Bosch Diesel nastoupil na pozici jednatele a obchodního ředitele od 1. července 2011.
  • Předtím od roku 2009 zastával funkci generálního ředitele regionální společnosti skupiny Bosch pro Turecko.
    Zdroj: Firma Bosch Diesel

Existují podobné prémie v koncernu Bosch?
Jsou závody v koncernu Bosch, které tento systém již mají, jiné ještě ne. My se jej rozhodli nyní zavést.

Jak hodnotíte z pohledu hospodaření největšího zaměstnavatele na Vysočině rok 2013?
Rok 2013 byl pro nás velmi "napínavý" – proměnlivý a náročný. Pokud se poohlédnu, jak to vypadlo před dvanácti měsíci v prosinci 2012, tak tehdy jsme v mnohých částech firmy museli přistupovat ke zkracování pracovní doby. Zaměstnanci pracovali o 20 procent méně, oproti "špičce" dokonce o 30 procent a také si méně vydělávali. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme však už mohli v některých odděleních přejít na regulérní model patnácti směn za týden a od léta jsme opět v mnoha oblastech ve firmě přestupovali na model 20 směn týdně. Tak podstatně se situace změnila. A o tom vždy v rozhovorech říkám – o volatilitě, která na našem trhu je. Mohou na něm nastávat poměrně rychlé výkyvy jak směrem nahoru, tak i dolů.

Jak s takovými výkyvy na trzích pracovat?
Musíme na tyto situace nacházet vhodné odpovědi a v Jihlavě je i nacházíme.

V roce 2013 slavil Bosch Diesel v Jihlavě dvacet let své existence. Zkusme se podívat do doby, kdy Bosch ve městě začínal, a porovnat to s dneškem.
Start před 20 lety byl velmi skromný. Vše začalo 4. ledna 1993 se sedmi zaměstnanci v dnešním závodě 1 v Humpolecké ulici. V současnosti máme ve třech výrobních závodech přes 4 300 zaměstnanců, což je téměř o 400 více než před dvanácti měsíci. V Jihlavě jsme za tu dobu dorostli do největšího závodu divize Dieselové systémy v rámci koncernu Bosch na světě. Také v oblasti nákladů a kvality jsme udělali velký krok dopředu. To jsou úspěchy, na něž můžeme být společně hrdí.

Jak by se mohl vyvíjet počet zaměstnanců v příštích měsících?
V současnosti máme s našimi zaměstnanci pro příští tři roky ujednání, že zajistíme pro všechny pracující se smlouvou na dobu neurčitou garanci pracovního místa. Týká se to přibližně 3 850 lidí. Do 30. června 2016 mají jisté pracovní místo a to je, myslím, velice dobrá zpráva. V příštích měsících předpokládáme počet zaměstnanců stabilní. V případě dalšího pozitivního vývoje na trhu bychom jej mohli mírně navýšit.

Oproti prosinci 2012 je v podniku o téměř 400 pracovníků více.
V případě navýšení se jedná převážně o zaměstnance z takzvaných pracovních agentur. Ano, i těmto kolegům a kolegyním v Jihlavě dáváme práci a možnost výdělku. A těší mne, že z těchto téměř 400 agenturních zaměstnanců jsme skoro 40 nabídli smlouvu u Bosche na dobu určitou. Stali se z nich zaměstnanci Bosche a to je také důležité. A je to i zpráva pro naše zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou, že jdeme nahoru. Věříme, že zaměstnanost ve firmě nyní zůstane na této stabilní úrovni. Navíc máme zde zajištěnu i flexibilitu pracovní síly, která je důležitá v případech nárazových výkyvů na trzích.

Jaký očekáváte, že bude rok 2014?
Starosti, které jsme měli před dvanácti měsíci na konci roku 2012, už tu nejsou. Do roku 2014 se proto dívám velmi optimisticky. Ze signálů, které dostáváme z trhů a od zákazníků, se ukazuje, že můžeme počítat s růstem produkce. Zaměříme se také na další vylepšení naší pozice ve sféře nákladů.

A jak to vypadá, pokud jde o počet směn?
V prvním čtvrtletí určitě a podle předpokladů i ve druhém budou téměř všechny dílny pracovat ve dvacetisměnném modelu a jen v málo firemních oblastech se pojede na patnáct směn týdně. Na zaměstnance budou kladené velké nároky a velké cíle, to víme, ale myslíme si, že je to tak dobré. Chceme být a jsme velmi výkonnou organizací, která se stále zlepšuje a která, když jede "na plnou páru", tak využívá dalších potenciálů a šancí, jak ještě zlepšit firemní procesy. Jak je zrychlit či zefektivnit. A jak ještě eliminovat "přebytečné" činnosti. Věřím, že s výborným týmem, který zde v Jihlavě máme – počínaje managementem až po zaměstnance obsluhující výrobní zařízení – budeme úspěšně čelit nejen výzvám roku 2014, ale i 2015 a budeme moci v Jihlavě růst.

Jaké jste měli významné investice v letošním roce a lze říci něco i o některých plánovaných?
V posledních pěti letech Bosch v jihlavském závodě investoval více než 100 milionů eur. Většinou směřovaly finanční prostředky do projektů orientovaných na budoucnost. Všechny nové projekty nám napomáhají v dalším růstu produktivity a k zajištění pracovních míst.

Letos jste získali také mezinárodní cenu TPM Award. Můžete smysl tohoto ocenění přiblížit nějak zjednodušeně čtenářům?
Je to cena, která se týká oblasti Total Productive Maintenance. Zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže, ve které jsme se porovnávali nejen s podniky z České republiky nebo třeba Německa, ale firmami v internacionálním měřítku. Stali jsme se první společností v ČR a také v rámci celého koncernu Bosch, která tuto cenu získala.

A co rozhodlo pro vaše první místo v té mezinárodní soutěži?
Jihlava se svými systémy dokázala, že se její slogan Excelence z Vysočiny netýká jen produktů, ale i toho, co jsme vždy říkali – také servisu a služeb. Optimalizovali jsme naše systémy a snažíme se je posouvat dál dopředu. Systém pravidelného servisu může zvýšit produktivitu a snížit náklady na údržbu. To pravidelné starání se sice potřebuje permanentní náklady, ale nevzniknou vám pak jednorázově třeba jednou tak vysoké náklady například na případné opravy zařízení nebo vám nevzniknou ztráty kvůli situaci, kdy by došlo na několik dní či týdnů k výpadku na některé výrobní lince. Nepracujeme tedy jen s tématem lidských zdrojů a jejich produktivity práce, ale také s našimi zařízeními a s investovaným kapitálem. I to zařízení musí pracovat pro úspěch firmy.

Jak vypadá aktuální situace na trzích s automobily? Automobilkám dodáváte čerpadla a injektory do dieselových motorů…
Trhy jsou stále volatilní. Především ty asijské kolísají poměrně silně. Největším tématem je Čína, tam letos sektor osobních vozů vzrostl o 14 procent. Prodeje a produkce automobilů zde meziročně celkově stouply o 13 procent. Objednávky i koncem roku skokově vzrostly, a z toho těžíme. Silný nárůst je zaznamenáván rovněž v Latinské Americe.

A co Evropa?
V Evropě je trh stabilní, ale výrobky z Jihlavy mají u našich zákazníků rostoucí oblibu. Registrujeme i na tomto trhu růst. Vyrábíme inovativní produkty, které redukují množství škodlivých výfukových plynů vypouštěných z automobilů do ovzduší. A automobilky prodávají v současnosti více automobilů s těmito inovativními technologiemi. To i nám v Jihlavě pomáhá. Světový trh s automobily s dieselovými motory má rostoucí potenciál.

Pracujete jako firma Bosch nyní na nějakých tématech společně s městem Jihlava nebo s Krajem Vysočina?
Ano, jsou témata, na kterých spolupracujeme. Například chceme u dětí vzbudit zájem o technické obory. S krajem jsme již odstartovali projekt, kdy do škol poskytujeme stavebnice Merkur. V tom budeme pokračovat i v příštím roce. Celkově půjde o projekt v objemu okolo půl milionu korun. Jsem přesvědčen, že tento projekt je velmi dobrý. Nejen my v Boschi si můžeme generovat pro budoucnost potenciální zaměstnance. S představiteli kraje se také zabýváme tématem, jak čelit zastarávání vybavení ve školách nebo jak více výuku přibližovat praxi. V tomto směru od roku 2002 provozujeme ve spolupráci se Střední školou technickou v Jihlavě školicí a vzdělávací středisko, ve kterém v současnosti má praxi zhruba 200 studentů.

A co například řešíte se zástupci města Jihlavy?
Důležitým tématem, kterým se chceme v příštím roce zabývat s městem i s dalším partnerem v Jihlavě, je zřízení mateřské školy, jež bude odpovídat našim požadavkům a potřebám. To vůbec neznamená, že městské školky jsou nedostatečné nebo špatné. My však vidíme, že ve firmě pracují zaměstnanci ve směnném provozu – od 6 do 14 hodin nebo od 14 do 22 hodin – a máme zde i mnoho matek, které u nás pracují a potřebují, aby v tomto čase někdo pohlídal jejich děti.

Jak by taková školka fungovala?
V provozu by byla v čase od 5 do 23 hodin, kdy bude o děti postaráno tak, že nepůjde "jen" o hlídání a o to, aby tam děti jen tak "seděly", ale chceme i pedagogické vedení a patřičné vzdělávání dětí pro daný věk. Aby mohli být jak hoši, tak i děvčata kreativní a třeba mohli pracovat i s již zmiňovanými stavebnicemi. Vzpomínám, že mě osobně ve školce bavila stavebnice ze dřeva, a myslím si, že i děti zde v České republice jsou podobné. Že mají nápady ve svých hlavách a chtějí být kreativní.

A u dětí ještě zůstaneme...
Ano, třetí důležité téma pro nás, to je spolupráce s dětským oddělením jihlavské nemocnice. Chceme ji v příštím roce dále rozvinout.

Tam směřujete již i výtěžek z letošní akce Svařák na vánočním trhu v Jihlavě, což bylo přes 70 tisíc korun.
Chceme tam pomoci různými akcemi k tomu, aby toto dětské oddělení mělo ještě lepší vybavení, ještě přívětivější prostředí. Být nemocný, to není nikdy příjemné a u dětí to platí dvojnásob. Toto téma si jako důležitý zaměstnavatel v tomto regionu bereme za své. Mně osobně leží děti hodně na srdci a jsem rád, že se již ve firmě našli další kolegové a pomoc nemocnici začala právě akcí Svařák na Masarykově náměstí.

Od podzimu má jihlavská průmyslová zóna, jejíž jste součástí, novou dopravní spojku – most – od dálničního přivaděče. Jak jste s novou situací spokojeni?
Máme nový most, který je samozřejmě výborný. Ale celkově ta nová dopravní situace není dobrá. Musíte si představit, že nyní míří veškeré dodávky zboží i zaměstnanci – nejen z naší firmy, ale i ze sousedních společností – do průmyslové zóny pouze přes jeden malý kruhový objezd a to je velmi nebezpečné a také ve špičkách časově náročné. I na tom novém mostě je v jednom místě dost těsno – tam, kde se sbíhají příjezd od Jihlavy a sjezd směrem k dálnici a na Havlíčkův Brod. Když tam přijede velký náklaďák, který zahýbá doprava, potřebuje si v tomto místě nadjet doleva, zároveň ve směru od Jihlavy nahoru na most auto a přes nový nájezd přijíždí další vozidlo. Vznikají tam nebezpečné situace, už se tu staly i nehody – zatím bez zdravotní újmy.

Situaci je asi potřeba zlepšit...
Nejde jen o to, aby se dostali zaměstnanci a zboží rychleji do firmy, ale obzvlášť jde o bezpečnost pro lidi, a nejen o ty z Bosche. S panem hejtmanem i panem primátorem budu na téma dopravy hovořit, musí dojít ke zlepšení. Minimálně, aby byl opětovně zprovozněn bývalý sjezd na Pávov, kterým by například mohla jezdit osobní auta. Ano, samozřejmě, že stav sjezdu je nyní špatný, ale myslím si, že se tam stav silnice musí dostat do rozumného stavu, aby osobní auta tento sjezd mohla opět využívat. Nákladní vozy by směřovaly po novém sjezdu do průmyslové zóny. Jsem si jist, že zástupci města a kraje tuto nevyhovující situaci již také zaznamenali, a doufám, že se v Jihlavě zapracuje na projektech, který tento problém eliminují.

Komunální a senátní volby 2022

Komunální volby se konají 23. a 24. září. Voliči budou vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž případné druhé kolo bude o týden později. V Kraji Vysočina se volí v obvodu Jihlava.

Miloš Vystrčil, Karolína Koubová, Jana Nagyová, Martin Mrkos, Pavel Pacal

  • Nejčtenější

Policista nechal služebního psa zavřeného v autě, čtyřletý Axel uhynul

Inspekce vyšetřuje policistu z Vysočiny kvůli úhynu služebního psa ve Žďáru nad Sázavou. Minimálně desítky minut nechal...

Ze škol zmizí losos či hovězí, jídelny musí zdražit a vypustit řadu pokrmů

Skokové zdražování potravin pociťují nejenom lidé při nákupech, ale s napjatým rozpočtem se potýkají i ve školních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Obchvat Brodu je nutné dokončit, naznali úředníci. Jeho stavba opět běží

Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak by se dalo charakterizovat současné dění kolem stavby jihovýchodního obchvatu...

Výjimečný trest 25 let za dvojnásobnou vraždu kvůli vile platí, rozhodl soud

Na 25 let do vězení poslal pražský vrchní soud Tomáše Fialu, který zabil podle obžaloby majitelku vily v pražské...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vejmelka si zvykl i na poušť: Arizona nebyla láska na první pohled

Premium Před rokem se balil do Ameriky, kde chtěl zkusit své štěstí v boji o sen všech hokejistů v podobě NHL. Dnes je Karel...

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopané Slovinsko a tankovat v Maďarsku

Premium Dobrá zpráva pro dovolenkáře mířící autem na Jadran. Cesta byla letos hladká, na nejrychlejší trase přes Vídeň, Graz...

Zbraně, které zaskočily Putina: „Muskovo“ bombardování

Premium Už druhý den po nočním překročení hranic měli triumfálně projíždět centrem Kyjeva, po čtyřech měsících místo toho vězí...

Jet sto třicet, nebo zpomalit? Na dálnici můžete uspořit litry paliva

Premium Ceny paliv opět atakují rekordy. Také si všímáte, o kolik víc řidičů jezdí poslední měsíce „na spotřebu“? Vyzkoušeli...

  • Další z rubriky

Programátor v sobě probudil lásku ke dřevu, vyrábí misky, kříže a dekorace

V bezmála tři sta let staré chalupě na okraji Rudolce na Žďársku vznikají pod rukama Jiřího Šperla dřevěné misky všech...

Slunohraní láká na špičková kvarteta i Italský večer pod širým nebem

Bez nadsázky se dá říci, že největší koncentrace hráčů na smyčcové nástroje v kraji Vysočina bude v příštích dnech v...

Robotický lovec dronů chytá protivníky do sítě, hodil by se třeba věznicím

Bezpečně dokáže v hlídaném perimetru rozlišit mouchu, drobného ptáka, člověka, narušitelský dron i helikoptéru....

Žďár pomůže přátelům na Ukrajině, do Chustu pošle stanici na čerpání vody

Shánějí pleny a výživu pro nejmenší děti a řeší potíže s distribucí pitné vody. Tyto problémy teď nejvíc tíží...

Advantage Consulting, s.r.o.
ŠIKOVNÝ OPERÁTOR VÝROBY(23-26.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 23 000 - 26 000 Kč

Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím. Holčička z reklamy na Kofolu se vrací

Malá holčička z vánoční „prasátkové“ reklamy na Kofolu, ve které zazněly hlášky „a bude mít ty velký zahnutý zuby...

Pavla Tomicová výrazně zhubla a s kolegy oslavila šedesátiny

Pavla Tomicová měla s Dášou Zázvůrkovou v květnu nehodu, když do kolegyniny Vespy před Národním divadlem nabouralo...

Herec a režisér Vojtěch Kotek se oženil. S partnerkou chodili více než rok

Herec Vojtěch Kotek (34) se ve čtvrtek oženil. Podle webu Expres.cz si vzal přítelkyni Radanu, se kterou chodí více než...

Móda z Varů: Luxus i lacinost. Sexy Ramba a Plodková. Třeštíková přestřelila

Na červeném koberci zazářily v den slavnostního zahájení 56. ročníku karlovarského filmového festivalu v luxusních...

Ruská ekonomika se hroutí, už není pochyb, ukazují nová statistická data

Ekonomika v Rusku se postupně hroutí, píše americký týdeník Newsweek. Průmyslová výroba se propadla hned v několika...