Jihlavský Bosch prožil kvůli zmatkům na trhu s diesely rok plný výkyvů

  10:37aktualizováno  10:37
Stefan Hamelmann má za sebou další rok ve funkci technického ředitele největšího zaměstnavatele na Vysočině - společnosti Bosch Diesel. Strojírenská firma, která se v Jihlavě specializuje na výrobu komponentů pro vznětové motory, se musela v letošním roce vypořádat s řadou překážek.

„V Jihlavě máme výhodu, že zhruba polovina našich výrobních kapacit je zaměřená na produkty pro osobní auta a polovina pro užitkové vozy. A protože tyto dva trhy se vyvíjí rozdílně, dochází k rozdílnému vývoji v našich zakázkách,“ říká Stefan Hamelmann. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Komplikovaný je v poslední době zejména trh osobních vozidel s naftovým pohonem.

„Když jsme dělali plán na rok 2018, čekali jsme v oblasti dieselů růst. Momentálně ale růst není tak silný, jak jsme si mysleli, vývoj je pozvolnější,“ přiznává Hamelmann.

Jak tedy vypadá hospodaření firmy Bosch Diesel v roce 2018?
V zásadě se dá říct, že rok 2018 byl pro Bosch Diesel v Jihlavě dobrý. Speciálně v druhém pololetí tohoto roku jsme však pocítili prudké turbulence na trhu. Ty samozřejmě přicházejí každý rok, ale letos byly výkyvy objednávek našich zákazníků výraznější než v předchozích letech. V daleko vyšší míře jsme zaznamenali rušení objednávek, nebo naopak jejich náhlý nárůst.

Ovlivnily nějak tyto výkyvy váš hospodářský výsledek?
Obrat je v takových číslech, jak jsme si naplánovali. Byl ale zatížen výrazně většími dodatečnými náklady, s kterými jsme nepočítali. Ty byly způsobené právě výkyvy na trhu.

Co všechno tedy pro vás tyto výkyvy znamenaly?
Když jsme měli nadbytek zakázek, museli jsme požádat zaměstnance o práci v dodatečných směnách, a to zejména o víkendu. Ale třeba o čtyři týdny později byla situace na trhu úplně jiná a byli jsme nucení některé směny zrušit. Pro firmu znamenají právě tyto dodatečné směny vícenáklady. Ale jsou zátěží i pro zaměstnance, protože nemají pravidelnou pracovní dobu a komplikuje to i jejich soukromý život.

Stefan Hamelmann

  • Je mu 54 let.
  • Technickým ředitelem v jihlavské společnosti Bosch Diesel se stal v březnu 2015.
  • Předtím dvacet let pracoval na různých pozicích v mezinárodním koncernu Bosch - například byl šéfem závodu v nizozemském Tilburgu. Manažerský post měl také ve francouzském Venissieux či v německých závodech v Bamberku a Gerlingenu.
  • Má doktorát z Univerzity Hannover.
  • Je ženatý, má tři děti.
  • Volný čas rád tráví se svou rodinou, rekreačně se věnuje sportu.

Říkal jste, že turbulence na trhu byly v letošním roce výraznější než v těch předešlých. Čím byly způsobené? Podepsala se nějak na nich situace, která nyní kolem dieselových motorů v Evropě panuje?
Ano. Aktuální příčinou jsou nové normy ohledně emisí. Dopady těchto norem však přicházejí přímo do výroby o něco pomaleji, se zpožděním. Tím, že se změnila legislativa, museli někteří výrobci už zabudované motory znovu nechat schvalovat. Zpozdil se tak celý dodavatelský řetězec. Zákazníci musejí čekat na auto, které si objednali a zaplatili, déle. Doufáme, že v roce 2019 dojde v této situaci k uklidnění na trhu. Dá se sice očekávat, že vliv nových emisních limitů a následné zpožďování dodacích termínů ještě nebudou plně eliminovány ani v roce 2019, ale výkyvy nebudou tak velké jako v tomto pololetí.

Jaký je tedy výhled společnosti Bosch Diesel na rok 2019?
Když se podíváme na aktuální čísla zakázek, očekáváme stabilní vývoj. V Jihlavě máme tu výhodu, že zhruba polovina našich výrobních kapacit je zaměřená na produkty pro osobní automobily a polovina pro užitkové vozy. A protože tyto dva trhy se vyvíjí rozdílně, dochází k rozdílnému vývoji v našich zakázkách. Samozřejmě v oblasti osobních automobilů teď probíhá velká diskuse kolem dieselových motorů. Když jsme připravovali plán na rok 2018, čekali jsme v oblasti dieselů růst. Momentálně ale růst není tak silný, jak jsme si mysleli, vývoj je pozvolnější. Přesto není situace pro náš závod nijak dramatická. U užitkových vozů totiž v posledních dvou letech nastal obrovský boom. To se projevilo i v tom, že jsme v roce 2017 nabrali řádově stovky zaměstnanců. V roce 2018 tento trend pokračoval, kdy jsme přebrali do kmene zhruba další stovku zaměstnanců.

Kolik lidí momentálně pracuje ve společnosti Bosch Diesel?
Je to asi pět tisíc zaměstnanců.

V posledních letech vaše společnost využívá služeb i agenturních zaměstnanců, což dříve nebývalo zvykem. Kolik jich v současnosti máte?
Nyní zaměstnáváme agenturní pracovníky v řádu jednotlivých procent. V letošním roce jsme zhruba sto agenturních zaměstnanců převedli mezi kmenové zaměstnance. Nabídli jsme jim zatím smlouvu na dobu určitou. Zároveň jsme přibližně další stovce zaměstnanců, kteří měli smlouvu na dobu určitou, dali pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V podobném trendu bychom chtěli pokračovat i v roce 2019. Záleží to ovšem na tom, jak bude vypadat celková situace na trhu.

Zároveň v posledních letech roste počet zahraničních pracovníků ve vašem závodě. Platí to i nadále?
Jako všechny ostatní firmy máme problém najít dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců do výroby. V tomto roce jsme zaměstnali na 100 bulharských pracovníků. Udělali jsme s nimi velmi dobrou zkušenost. Mají velmi dobrou pracovní morálku. Samozřejmě to pro nás znamená zvýšené náklady.

V čem?
Například pracovní návody musíme překládat do bulharštiny, musíme jim ze začátku platit tlumočníka. Pracují ale spolehlivě jako čeští zaměstnanci a jsou vysoce motivovaní.

Bosch je významným dodavatelem automobilek, výrobní závody má v Jihlavě....

Bosch je významným dodavatelem automobilek, výrobní závody má v Jihlavě. Ilustrační snímek

A jak probíhá jejich integrace do českého prostředí?
Není mi znám případ, že bychom s bulharskými pracovníky měli nějaký problém. Jde o velmi malou skupinu, kterou se podařilo dobře integrovat do českého prostředí. Nejsou problémy, že by si s nimi čeští kolegové nerozuměli, nevyšli si navzájem vstříc... Velká část našich bulharských pracovníků se snaží naučit i česky.

Jak to vypadá s kolektivní smlouvou na příští rok? Máte ji už uzavřenou?
Ano. Uzavřeli jsme ji na dva roky - pro roky 2019 a 2020. V příštím roce dojde k plošnému zvýšení tarifů o šest procent. A v roce 2020 dojde k dalšímu navýšení tarifních mezd. Zároveň dochází i k prodloužení platnosti takzvaného předdůchodového programu. Ten znamená, že pracovníci tři roky před nárokem na řádný starobní důchod pracují padesát procent pracovní doby a berou sto procent mzdy. Tento sociální program je nyní prodloužen do roku 2024. Program se týká všech zaměstnanců mimo technicko-administrativních pozic.

Jakou sumu poslal v letošním roce Bosch Diesel na investice?
V letošním roce jsme investovali přes jednu miliardu korun. To je zhruba dvojnásobný nárůst investic oproti letům 2016 a 2017. Podařilo se nám do Jihlavy dostat výrobu nového čerpadla pro užitkové vozy, to byl důvod, proč se v Jihlavě stavěla celá nová linka a proč jsou investice tak vysoké. Všechny investice už samozřejmě probíhají podle pravidel pro Průmysl 4.0.

Co to znamená?
Všechny tyto stroje jsou například digitálně propojeny. Má to tu výhodu, že data lze okamžitě vyhodnotit a zabránit tak velkým ztrátám způsobených výpadkem. O problému víte okamžitě, proto můžete rychleji reagovat.

Před lety jste v jihlavském závodě zavedli automatické bezpilotní vozíky, které dovezou díly přímo na dílnu. Pokračujete v dalších podobných novinkách?
Automatizaci a robotizaci zavádíme po celém závodu. Týká se to zejména takových míst, kde musejí pracovníci vykonávat monotónní nebo fyzicky náročnou práci. Na tato místa se nasazují automaty nebo roboty. Zmíněné bezpilotní vozíky jsou úspěšným projektem, jezdí se na ně k nám dívat i z jiných firem. Pomalu se také blížíme ideálu toho, čemu se říká bezpapírová továrna. Samozřejmě v některých místech stále ještě jsou pozice, kde se musí do nějakého systému zadávat data ručně.

Stefan Hamelmann je jedním z šéfů v jihlavské firmě Bosch Diesel.

Stefan Hamelmann je jedním z šéfů v jihlavské firmě Bosch Diesel.

Vyžaduje takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce i jiné dovednosti vašich zaměstnanců?
Jelikož rostou požadavky na úroveň zaměstnanců ve výrobě, zejména co se týká techniky, tak samozřejmě potřebujeme kvalifikovanější zaměstnance. Proto také spolupracujeme s technickými univerzitami jako je VUT Brno, ale také s vysokými školami v okolí. Například VŠPJ nabízí studijní obor „Aplikovaná techniku pro strojírenskou praxi“.

Jak nyní Bosch spolupracuje s Jihlavou? Pomalu se blíží ke konci stavba mateřské školy Na Dolech, což je váš společný projekt.
Aktuální informace je, že by se školka měla otevřít v září příštího roku. A opravdu na ni čekáme. Řada našich zaměstnanců se na to ptá, protože jim to napomůže lépe sladit osobní a pracovní život.

A tím spolupráce s městem, potažmo Krajem Vysočina končí, nebo chystáte nějaký jiný podobný projekt?
Jako společensky zodpovědná firma spolupracujme s Krajem Vysočina již od roku 2014 na technické soutěži pro žáky a žákyně druhého stupně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. Dalším projektem zaměřeným na vyšší úroveň technického vzdělávání, který podporujeme a který je zaměřený na již zmíněný Průmysl 4.0, jsou pokročilé stavebnice Lego Mindstorms. Tyto technické stavebnice jsou určeny žákům 9. tříd základní školy, ze stavebnic lze stavět programovací stanice. Jako firma se dlouhodobě zaměřujeme i na podporu technické soutěže „Grand Prix Kaipan“ s automobilovými stavebnicemi Kaipan. Tato soutěž je vypisována pro střední technické školy z Vysočiny. Podpora technického vzdělávání naší firmou každopádně poběží i v roce 2019.

A co město?
Letos jsme po celý rok slavili pětadvacáté výročí založení jihlavského závodu, takže jsme pro město dělali řadu kulturních akcí. Jednou z nich byl například Festival světel. Dále děláme novoroční koncerty nebo například vánoční a charitativní akci Bosch svařák. Na té jsme ostatně v letošním roce získali výtěžek 280 tisíc korun, které jsme darovali jihlavské nemocnici. Vedle toho jsme samozřejmě finančně podpořili na desítku kulturních projektů města Jihlavy. Zapomenout nesmíme na sociální oblast.

Nechystáte se podporovat třeba i profesionální sport ve městě?
Naší prioritou jsou vzdělávání, kultura a sociální oblast. A zůstane to tak i v příštím roce.

Blíží se Vánoce, kde je strávíte Vy? Přijede rodina do Jihlavy, nebo za ní pojedete do Bamberku?
Na Vánoce budu doma v Bamberku. Strávím je s rodinou, dětmi a našimi rodiči. V Bamberku jsou velmi pěkné vánoční trhy, na které se těším.

Měl jste možnost poznat i české vánoční zvyky? Liší se nějak od těch německých?
Německé a české Vánoce se podle mě příliš neliší. Oba národy mají k sobě totiž velmi blízko. My například o Vánocích pečeme vánoční placičky. Je to něco jako české vánoční cukroví. Stejně jako v Česku, také v Německu se o Vánocích hodně a dobře jí. Zároveň se setká celá rodina.

Jsou přesto nějaké zvyky, které byste si z Čech přenesl do Německa a obráceně z Německa do Česka?
Co bych v naší rodině rozhodně neprosadil, tak to je asi kapr. Samozřejmě jsou v Německu rodiny, které ho na Štědrý večer jedí, ale v Česku je daleko rozšířenější.

A bramborový salát?
Ten ano, to je přesně to, co se jí i u nás. Ale přesto bych asi jeden rozdíl našel.

Jaký?
V Čechách chodí Ježíšek. Ale v Německu nosí dárky dětem Mikuláš, který má s sebou postavu knechta Ruprechta. Je to takový pacholek, který mu slouží ke strašení zlobivých dětí. Ale nechodí s ním vždycky. Má asi stejný úkol jako čert v Čechách. Sice je nebere s sebou do pekla, ale má je vyplatit metličkou. Ale samozřejmě i v Německu jsou oblasti, kde chodí Ježíšek. Je to v těch částech země, které byly katolické.

  • Nejčtenější

Vlaku došla nafta, překvapení cestující večer uvázli v lese u rybníka

„Došla nafta,“ dozvěděli se překvapení cestující od průvodčí motorového vlaku na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu....

Kamiony vpravo. Na D1 na Vysočině nebudou od prosince smět předjíždět

Kamiony nebudou smět za špatného počasí od 1. prosince na dvou úsecích dálnice D1 na Vysočině dočasně předjíždět....

Premium

Klaus i Zeman budovali demokracii jen z donucení, tvrdí Martin Mejstřík

Byl pátek 17. listopadu 1989 a tehdejší student Divadelní fakulty AMU Martin Mejstřík se společně se spolužáky chystal...

Budějovice vyhrály v Litoměřicích, první lize vévodí už o 14 bodů

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 22. kole první ligy na ledě druhých Litoměřic 8:5 a svůj náskok v čele tabulky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Havlíčkův Brod se dočkal, stavba obchvatu začne pár dní po Novém roce

To, co celý Havlíčkův Brod netrpělivě vyhlíží desítky let, se nezadržitelně přiblížilo. Minulý pátek odpoledne oznámilo...

Premium

Test kebabů: Hovězí maso, které nedávno ještě kdákalo, i nadměrné množství soli

Orientální kebab by mohl být zdravější alternativou smažených hamburgerů a hranolků. Jenže to by musel být připravován...

Premium

Tajemství zdraví je ukryto v mezilidských vztazích, tvrdí psycholog Ptáček

Jakým způsobem žijeme a přistupujeme ke svému okolí, máme vlastně z velké části předurčené. Ovlivnit nás může nejen...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

  • Další z rubriky

Jihlavská cyklostezka je hotová, slavnostně ji otevřou až na jaře

Dělníci v Jihlavě dokončili tři kilometry dlouhou cyklostezku z Bedřichova do Pávova k firmě Bosch. Původně měla...

Špýchar u silnice v půli cesty mezi Prahou a Vídní se podařilo zachránit

Pozdně gotický špýchar v Prostředkovicích je zachráněn. Skončila druhá etapa jeho opravy. Loni památka získala nové...

Silvestrovský výstup na Javořici je ohrožen kvůli těžbě kůrovcového dřeva

Přes pět tisíc lidí se každoročně účastní oblíbeného Silvestrovského výstupu na Javořici. Další stovky turistů míří na...

Náměšť chce do dvou let opravit barokní most a zámek, pokud získá dotace

Barokní most v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se podobá Karlovu mostu v Praze. Nad ním stojí zámek, jenž býval letním...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz