Jak dosáhnout toho, aby se vaše děti měly rády a sociální sítě jim nedeformovaly vztah k vlastnímu tělu? Aby neopakovaly stejné chyby, kterých jste se sama na sobě dopouštěla vy? A jak napravit to, čím se na vás podepsali vaši rodiče? Přečtěte si rozhovor s psycholožkou Šárkou Kučerovou na téma vztahu k sobě a k vlastnímu tělu.

Kdo má na tvorbu vztahu k sobě a k vlastnímu tělu u dětí největší vliv? Jsou to rodiče, média nebo třeba vrstevníci?


Nejzásadnější vliv mají na děti v tomto ohledu především rodiče a prostředí, ve kterém vyrůstají. Základy vztahu k sobě se z velké míry utvářejí v prvních pěti až šesti letech života. Když dítě přijde na svět, nemá ještě stanovené žádné hranice ani měřítko, podle kterého by hodnotilo samo sebe. Jsou to právě reakce okolí, které dávají základ tomu, jak bude dítě vnímat samo sebe. Rodiče položí základ důvěry dítěte samo v sebe. Časem k tomu přistupují další vlivy, ať už je to škola, vrstevníci, nebo média. Většinou však pouze umocní obraz, který dítě získalo v rodině.

To znamená, že pokud rodiče dají svému dítěti pevný základ, neotřesou jeho sebedůvěrou ani média
či vrstevníci?


U každého je situace trochu jiná, ale dá se  říci, že pokud má dítě pevný základ, vnímá svou hodnotu a jedinečnost, nemá v pozdějším věku takovou potřebu si něco dokazovat. V době dospívání si samozřejmě projde fází hledání své identity, ale díky pevným základům bude odolnější vůči negativním vlivům a schopné je lépe rozlišovat. Obecně jde o to, aby si člověk uvědomil, že určitá jeho vnitřní hodnota a jedinečnost se nemění v závislosti na okolnostech. Důvodem, proč se například dospívající zaplétají do pochybných part nebo jsou závislí na sociálních sítích, je právě skutečnost, že si nejsou jisti tím, kdo vlastně jsou, jakou mají hodnotu,a potřebují si tohle všechno nějak potvrdit.

Co tedy konkrétně mohou rodiče udělat pro to, aby jejich děti měly zdravý vztah samy k sobě?


První, podle čeho se děti učí, je pozorování a učení nápodobou. Dívají se, jak se chovají jeho rodiče, jak mluví, jak vnímají sami sebe a jak se chovají k sobě navzájem. Je velmi pravděpodobné, že se budou jejich děti následně vnímat a projevovat podobně. Děti jsou naším zrcadlem. Pokud tedy chci vychovat dítě, které si bude vážit sebe sama, potřebuji se nejdříve zamyslet, jak sám sebe vůbec vnímám já a jaký vztah k sobě a svému tělu mám. Základem je tedy vlastní příklad a poté způsob, jak na dítě reagujeme.

Jaké chyby jako rodiče nejčastěji děláme? Čtěte dál!

  8:00,  aktualizováno  26. března 2019 11:08