Co když ale potřeby partnera neznám?


Nevědomost je trestuhodná. Je ale pravda, že leckdy bý­vají potřeby nesprávně vyjádřené. S tím mívají problém hlavně introverti. To jsou zpravidla ti lidé, kteří byli od dětství trestáni za to, že projevili svůj názor, tak to postupně vzdali a nemluví. A čekají, že budete odezírat jejich ­myšlenky a pocity.

Dá se s tím něco dělat?


Jak kdy. Někdo je citlivý na zvýšený tón hlasu. Jiný na ironii či výčitky a další komunikační nešvary, kterých je třeba se vyvarovat. A také je nutné sledovat křivku přetížení a správně na ni reagovat.

Co si mám představit pod křivkou přetížení?


To je termín z mé knihy Partneři a rozchody, ale jistě to znáte i z vlastní zkušenosti. Když při hádce narůstá napětí, tak jeden ze zúčastněných začne debatu vzdávat, a ten druhý naopak může jít ještě dál. Jenže ten, kdo narazí na svůj strop, už nemůže jít do větší hádky, má toho dost a vykřikne obligátní větu: Tak jo, máš pravdu, když si to myslíš! Což ovšem v překladu znamená: Nemáš pravdu, ale už mě to přetěžuje. U žen se to obvykle projevuje změnou tónu, u mužů vztekem nebo útěkem. Zejména u introvertů je dobré se do tohoto bodu nedostávat, což od člověka opravdu vyžaduje výcvik v božské trpělivosti.

  6:00,  aktualizováno  26. března 2019 10:56