„V nadcházejícím roce věnujte dostatek péče své duši, svému nitru,“ doporučuje astrolog Antonín Baudyš a nabádá všechny ke zvýšené laskavosti k sobě samým.

Rok 2016 je před námi. Dobrá zpráva je, že jsme stále dospělejší. Dokážeme si stále zřetelněji uvědomovat, co nám pomáhá a co nám dělá dobře. A je jenom na nás, jaká rozhodnutí budeme dělat. Zda se zaměříme na to, abychom dosáhli větší spokojenosti, nebo se naopak budeme dopouštět rozhodnutí, která nás šťastnějšími neučiní.Z astrologického hlediska může být rok 2016 poněkud náročnější, v teplých měsících (od května do října) se na nebi odehrává poměrně náročná kvadratura Saturn–Neptun. Jemnější slož-

ky – naše představivost, smysl pro jemnost i schopnost nezištně milovat – se tímto vlivem dostávají pod tlak. Tyto vlastnosti ustoupí na celých pět měsíců natolik do pozadí, až se bude zdát, jako by ani neexistovaly. V souvislosti s tím ale začne narůstat poptávka po ušlechtilých lidech, kteří se nebojí budoucnosti, poptávka po jemnosti, soucitu a schopnosti důvěřovat druhým navzdory všemu, co se kolem nás děje.V roce 2016 ustupuje do pozadí diktatura tvrdého rozumu. Naopak se otevírá obyčejná schopnost důvěřovat, přijímat, být lidskou bytostí. Vřele doporučuji každé z vás, abyste se nezabývala tím, co nemůžete ovlivnit nebo vyřešit. Neprožívejte dramata problémů, které se vás reálně vůbec netýkají. Do 9. září se Jupiter nachází v Panně. Snažte se v tomto období dokončit vše, co máte rozdělané. Od 10. září se Jupiter nachází na rok ve Váhách a nám se vrátí plná důvěra ve vztahy, partnerství a vzájemnost. Saturn prochází po celý rok Střelcem, což signalizuje častější cesty do zahraničí. V našich nitrech se tvoří moudrost. Uran prochází Beranem a nedovoluje nám zapomenout, že naším hlavním cílem je svoboda a opuštění všeho, co již neslouží naší radosti.


Horoskop na celý rok najdete v nové Ženě a život na straně 18-33!