Ve váš prospěch může hrát i řeč těla. Zkuste tohle:

?Když je vám někdo nepříjemný, máte sklon se od něj odklánět nebo si udržovat větší odstup. Tím ale dáváte najevo, že se cítíte ohrožená. Místo toho si stoupněte do běžné vzdálenosti, jako když mluvíte s kýmkoli jiným. Stůjte oběma nohama pevně na zemi a s rukama uvolněně podél těla a zpříma se nadutci dívejte do očí.? Při rozhovoru s někým, kdo se chová jako ředitel zeměkoule, můžete být v pokušení založit si v obranném postoji ruce na hrudi. Nedělejte to, působila byste nervózně a napjatě.? Když nadutec mluví, nakloňte mírně hlavu k jedné straně. Tím dáte najevo, že vás zajímá, co říká, a budete mu sympatická. Odpusťte si ale neustálé přikyvování, to vyjadřuje nízké sebevědomí.? Pokud vás někdo tlačí do sporu, nasaďte neproniknutelnou masku: pevně se mu dívejte do očí a nehybně se usmívejte.? Někdo se vás snaží zastrašit dominantními gesty, třeba vám šermuje před obličejem ukazováčkem? Když si povíte „Hraje to na mě“, přestanou na vás jeho nadřazená gesta zabírat.


  7:00,  aktualizováno  25. března 2019 19:12