Aktuální změny


-> Podle nového zákona o zdravotních službách, který vstoupil v platnost 1. dubna tohoto roku, se musí pediatr zeptat na názor i nezletilého pacienta a zapsat ho do karty. I každý kontakt s ním. Navíc bez souhlasu rodiče nebudou smět doktoři ošetřit mladistvé do 18 let.

-> Lékaři mohou poskytnout péči nezletilému pacientovi bez ohledu na jeho věk jen se souhlasem jeho rodičů. Výjimkou jsou akutní případy, kdy souhlas nadále nebude potřeba. Dříve lékař sám posuzoval vyspělost nezletilého dát souhlas. V případě, že jde o zákrok, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte, je potřeba souhlas obou rodičů – to může působit potíže například u rozvedených rodin.

-> U registrujících lékařů, tedy u pediatrů, zubařů a gynekologů, mohou rodiče podle nového zákona předem svolit, aby děti starší 15 let ordinaci navštěvovaly samy, případně mohou upřesnit, kdo může děti doprovázet a udělovat následný souhlas. U neregistrujících lékařů a specialistů, například na ambulanci nebo alergologii, by rodiče měli své děti doprovázet až do jejich zletilosti.


  6:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:37