Osvětová mediální kampaň Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci odstartovala spotem mladého talentovaného režiséra Maxmiliána Turka, který originálním způsobem připomíná, že jedním z nejzávažnějších problémů seniorů je samota a nezájem okolí.

„Nadace Krása pomoci se věnuje podpoře projektů pro seniory, které jim pomáhají zůstat co nejdéle žít doma a které předcházejí předčasnému odchodu seniorů do ústavní péče. Největším problémem seniorů je samota a naprostý nezájem okolí. To chceme změnit. Je potřeba si uvědomit, že senioři jsou součástí našich rodin, celé naší společnosti, žijí tady s námi a zaslouží si naši úctu a respekt. I my jednou zestárneme a budeme chtít žít ve společnosti, která nás respektuje. Stáří není nemoc, je to přirozená součást našeho života, to je prostý fakt. A co udělat proto, aby se senioři v naší společnosti cítili lépe? Stačí opravdu málo. Projevit zájem, podat pomocnou ruku, pozdravit, usmát se. Nic to nestojí“, říká Taťána Kuchařová. Součástí kampaně Zruš doživotí samoty je také projekt COOL prarodiče, který jsme připravili společně s Prima COOL. Jeho cílem je vyburcovat mladé lidi, aby se začali zajímat o své prarodiče, strávili spolu trochu času a přišli na to, že je to fajn. Do projektu se také zapojili známé osobnosti, např. fotografka  Alžběta Jungrová, zpěvák Matěj Ruppert, herec Jiří Mádl nebo šermíř Alexander Choupenich. Věříme, že kampaň na toto téma má potenciál mnohé změnit“, je přesvědčená Taťána Kuchařová.Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se soustředí na projekty pro seniory, které jim pomáhají žít doma a zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Nadace podporuje služby osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy. Podporované projekty jsou vyhledávány zejména s ohledem na jejich kvalitu, regionální potřebnost, dlouhodobost a udržitelnost. Nadace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a Asociace nadací Fóra dárců, řídí se Principy etického chování vydaných Asociací nadací Fóra dárců. Je zapojena v projektech Fóra dárců – DMS a darujspravne.cz.Podpořit činnost Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci je možné odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS FONDSENIORU, pro finanční dary v libovolné výši je k dispozici sbírkový účet Fondu seniorů: 1414141414/0100. Veškeré příspěvky ze sbírkového účtu a DMS jdou v plné výši na pomoc potřebným, projekty pro seniory. 

http://www.krasapomoci.cz/


  5:30,  aktualizováno  25. března 2019 22:07