Naše děti. Na jedné straně čisté duše, na straně druhé pidilidé, pro které je až nečekaně lehké propadnout hře na počítači či jiným závislostem.

Před několika měsíci se v médiích objevil příběh teprve čtyřleté holčičky z Velké Británie, údajně závislé na iPadu. V okamžiku, kdy byli její rodiče zcela bezradní a nedokázali sami situaci vyřešit, předali děvčátko do rukou psychiatrů. Podle listu The Daily Telegraph jde zatím o nejmladší pacientku, která se musí léčit z podobné závislosti.Ještě před deseti patnácti lety se rodiče potýkali se závislostmi dětí na tabáku, alkoholu, drogách nebo herních automatech. Dnes se musíme připravit na skutečnost, že na naše ratolesti číhají daleko nenápadnější „lákadla“, která jim – většinou – sami předkládáme ve chvílích, kdy potřebujeme něco udělat a dítka zabavit...Děvčátko v Británii se do rukou odborníků dostalo poté, co s iPadem v ruce sedělo více než čtyři hodiny denně. Pokud jí rodiče přístroj vzali, byla sklíčená a k neutěšení. Závislost se projevuje vždy velmi podobným způsobem a je jedno, zda jste malým dítětem, nebo dospělou osobností. „Jde zde o naplnění kritérií závislosti, která se neodvíjí od věku. Závislost, vlastně na čemkoli, je vždy spojená se silnou touhou (tzv. bažením), s potížemi v sebeovládání a s postupným narůstáním napětí, úzkostí, které nelze eliminovat (snížit) jinak než tím konkrétním jednáním (např. užitím návykové látky),“ vysvětluje vedoucí Centra primární prevence Semiramis Mgr. Markéta Exnerová, DiS.


„Jednoduše řečeno, každý člověk se může za určitých okolností a vlastně kdykoli stát závislým. Závislost u dětí a mladých lidí se vyvíjí rychleji, průběh bývá dramatičtější a obvykle má také vážnější i trvalejší fyzické i psychické následky. Proto můžeme i u tak malých dětí mluvit o závislosti.“Podle všeho se musíme připravit, že se se závislostí dětí na moderních technologiích, jako jsou smartphony nebo sociální sítě, budeme setkávat častěji. Tuto teorii potvrzuje také britský lékař Richard Graham. „Děti dnes mají přístup k internetu skoro od narození. Vidí, jak si rodiče hrají na svých telefonech, a chtějí si také hrát. Je to ošemetné… Pokud však neodhadnete správnou míru, může to být velmi nebezpečné,“ varuje doktor Graham. Odborníci rodiče upozorňují, že pokud dovolí svým dětem, aby technické hračky používaly dlouhé hodiny, riskují, že svým potomkům nevyhnutelně zadělávají na nebezpečnou závislost.Moderní technika má i svoje nepopiratelná pozitiva. Umožňuje dětem aktivity pouze za pomoci smyslů, zraku a hmatu. Nemusí umět abecedu, počítat... jednotlivé aktivity pro nejmenší jsou intuitivní. Není nic špatného, pokud se hry stanou součástí výuky. Čas strávený nad monitorem by však neměl překročit únosnou mez. Vždy by mělo přijít vyvážení v podobě chvil prožitých společnou hrou na zahradě nebo v parku.  


  6:00,  aktualizováno  25. března 2019 21:44