Když olivový olej, tak ‚extra virgin‘. Ten je nejčistší.

Olivovník, olivy a olivový olej provázejí lidstvo po celou jeho historii. Už před 8 000 lety se olivy pěstovaly na Středním východě, postupně se přes Sýrii, Krétu a Řecko dostaly až do Říma. A právě Římané byli ti, kdo vynalezli první nástroje a technologie na lisování oleje, zdokonalili skladování a prodloužili tak trvanlivost.


Jeho léčivé účinky například při hojení ran popsal ve svých eposech už řecký básník Homér. S rozvojem moderní medicíny se začali o olivový olej zajímat i lékaři. Zjistili totiž, že pravidelné používání této kuchyňské přísady dokáže velmi blahodárně působit na zdraví.


Neuvěřitelné výsledky

Tuto skutečnost potvrzuje i nedávná studie, v níž dobrovolníci konzumovali denně 25 ml olivového oleje. Výsledky byly ohromující, neboť se u těchto osob pronikavě zvýšil podíl ‚hodného‘ HDL cholesterolu v krvi na úkor ‚zlého‘ LDL cholesterolu. Ten má za následek ucpávání cév tuky.Olivový olej kromě toho dokáže ještě další zdraví prospěšná kouzla:

› umí ‚vytěsnit‘ nasycené tuky, takže se ve střevě nevstřebají do těla,

› podporuje produkci hormonu adiponektinu, který spouští spalování tělesného tuku,

› olivový olej také obsahuje antioxidanty,

› přispívá navíc k pocitu sytosti, takže člověku brání v přejídání se;

› díky konzumaci olivového oleje klesá množství tělesného tuku a také vysoký krevní tlak, jeden z hlavních rizikových faktorů vzniku aterosklerózy – ta je vedle kouření hlavním rizikovým faktorem pro vznik trombů, které pokud ucpou cévu, omezí se průtok krve tkáněmi a může dojít například k infarktu nebo cévní mozkové mrtvici.