Těch devět měsíců můžete prožít v euforii očekávání – pokud nedopadne špatně triple test.

Matky, které podstoupily odběr plodové vody nebo buněk z placenty, vědí, jak je tento zákrok stresující. Riziko následných komplikací se sice pohybuje jen kolem jednoho procenta, ovšem představa, že vám někdo zavádí jehlu do místa, kde nosíte dítě, není příliš uklidňující ani pro mimořádnou optimistku. Náročné pro psychiku je i následné období čekání. Zpráva o zdraví dítěte se k vám může dostat až po třech týdnech. A vy si celé ty tři týdny kladete otázku „Co udělám, když...“ „Klasický odběr plodové vody se provádí mezi 15. a 20. týdnem těhotenství a to, že je s ním spojené určité riziko, tj. asi 1 % riziko potratu, je všeobecně známo,“ říká ženský lékař a sexuolog Pavel Turčan z Centra Mediol v Olomouci. „Možnou komplikací je vznik infekce. Je zde i určité velice malé riziko poranění plodu jehlou nebo vznik tzv. amniálních pruhů, které mohou vést k vývojové deformaci např. končetin plodu, ale je to opravdu velice vzácné. Každá žena, u které je pozitivní výsledek genetického vyšetření na vrozenou vadu, má možnost využít ukončení těhotenství z genetické indikace, a to do konce 24. týdne těhotenství. Pokud něco takového nastane, čím dříve vše proběhne, tím lépe. Nejen po stránce fyzické, ale i psychické.“Nová naděje


Před několika měsíci začali lékaři v Česku nabízet bezpečnou a hlavně nestresující alternativu Prenascan. Stačí kapka krve a během čtrnácti dnů zjistíte, zda vaše dítě netrpí Downovým syndromem či dalšími chromozomálními vadami – např. Edwardovým a Patauovým syndromem. Test bohužel neumí najít, oproti invazivnímu vyšetření ze vzorků plodové vody nebo placenty, úplně všechny chromozomové abnormality. Jedná se však o nový způsob vyšetření a podle odborníků je jen otázka času, než se spektrum nemocí dále rozšíří.Prenascan pracuje s přesností 99,1 procenta, tedy stejně jako invazivní metody. Pokud ukáže pozitivní výsledek, musí žena přece jen podstoupit klasický odběr plodové vody či vzorku z placenty. Výsledek testu totiž může být zkreslený – v případě, že sama matka má chromozomální odchylku, nebo je test proveden v příliš časném stadiu těhotenství, kdy v krvi rodičky ještě není dostatek volné DNA plodu, nebo u mnohočetných těhotenství a jestliže má plod vzácnou kombinaci chromozomálních odchylek. Další komplikací může být zkreslení cizí DNA, například proto, že žena dostala v nedávné době transfuzi či je po transplantaci kmenových buněk.