Bezhlavě se nevrhat do manželství, ale především z něj ukvapeně neutíkat. To je rada nad zlato, nemyslíte!?

Uzavřít manželství je podle našeho právního řádu možné před pověřeným správním orgánem nebo orgánem církve. Rozvést manželství však lze pouze rozsudkem vydaným soudem. „Pokud se manželé rozhodnou, že podstoupí tuto zkušenost, nezbývá než podat žalobu k soudu, který přísluší místu posledního společného bydliště manželů,“ říká na samém začátku advokátka Mgr. Petra Šatavová.Už tě nechci!


Pravidla týkající se rozvodu obsahuje zákon o rodině. Ten definuje okolnosti, za kterých je manželství možné rozvést. Soudce musí být přesvědčen o tom, že vaše manželství je nadobro zničené a že váš vztah je nenapravitelně v troskách, jinými slovy že nejde jen o první žabomyší krizi či hádku, ale že je právnicky řečeno manželství rozvráceno trvale, hluboce a neobnovitelně. Soud má povinnost se ještě před zahájením řízení o rozvodu pokusit o smír.


V praxi to znamená, že soudce vyzve manžele, aby zvážili, zda je rozvod pro ně opravdu jediným možným a konečným řešením. Navrhne jim, aby se svou situaci pokusili řešit s odborníky, psychology, v manželských poradnách. Pokud však takové řešení alespoň jeden z manželů zásadně odmítne, soud řízení o rozvodu zahájí. V opačném případě může žalobu zamítnout.


  7:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:38