Zveme vás na výstavu a vernisáž výstavy Dávida Kurňavky – Are You Mine?, která se koná ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 19:00 hodin v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7

Dávid Kurňavka ve svých obrazech nabádá diváka sledovat příběh, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Na první pohled dominantně vyobrazené madony zde nejsou přímé aktérky konkrétního příběhu, ale naopak jen jeho součástí. Stávají se tak patronkami daných situací, jsou zasaženy jejich vyústěním a nastávající rozhřešení či jisté smíření je naznačeno v lehkých konturách a divákovi je tak dáván prostor rozhodnout o jejich emocích. 


Výstava Are You Mine je první solo výstava mladého slovenského výtvarníka a představuje jeho premiérový malířský cyklus. 23. 3. 2017 v 19:00 hodin v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7


  5:43,  aktualizováno  25. března 2019 18:29