Sami se divíme, co na nás může prozradit spánek.

Poloha: Ležíte na boku se skrčenýma nohama

Osobnost: Poloha zvaná plod je nejčastější. Údajně v ní spí 41% lidí. Jde většinou o osoby, které působí tvrdě, ale uvnitř jsou měkčí než by ostatní čekali.


Poloha: Ležíte na břiše s rukama směřujícími nad hlavu

Osobnost: Této poloze se lidově říká volný pád. Člověk, který v ní spí je většinou extrovert a odvážný v životě, ale je také urážlivý a hašteřivý.


Poloha: Ležíte na zádech s mírně upaženými rukama a mírně roztaženýma nohama

Osobnost: Tzv. na vojáka. Nejde však o nebezpečné osoby, spíše o tiché a rezervované povahy. Mají jasně stanovené nároky na sebe i své okolí a nepozastavují se nad malichernostmi.


Poloha: Ležíte na zádech s rukama směřujícími nad hlavu a mírně roztaženýma nohama

Osobnost: Pozice připomíná vzdávání se nebo také mořskou hvězdici. Měla by značit přátelského člověka, který má trpělivost a umí naslouchat. Nemá za potřebí být ve středu pozornosti, raději se drží stranou.


Pozice: Ležíte rovně, ruce máte těsně vedle těla a nohy téměř spojené

Osobnost: Pozice připomíná kmen. Navzdory strohosti pozice jde o pohodové a uvolněné lidi, kteří se rychle přátelí.


Pozice: Ležíte na boku s rukama před sebou

Osobnost: Jedná se o osoby s otevřenou povahou, ale jsou podezřívaví a cyničtí. 


  8:00,  aktualizováno  20:22