Některé děti nemají možnost žít a vyrůstat ve svých biologických rodinách. Jejich blízcí se o ně nemohou, nedokážou nebo nechtějí starat. Jednou z variant, která těmto dětem poskytuje bezpečí rodiny, představuje náhradní péče v různých formách.

Náhradní péče má více způsobů, ale jedno poslání

Mladé beztětné páry, které mají potřebu rodičovství a touží přijatým dětem předat své vlastní ambice a sny, se stávají osvojiteli - přijmou cizí dítě za vlastní. Vzniká tedy takový poměr, jaký je mezi biologickým rodičem a dítětem.


Posláním pěstounské péče je naplnit potřeby dítěte a zajistit mu bezpečné a emočně vřelé prostředí. Jde však o dočasné řešení, ať už trvá půl roku či deset let. Stejné podmínky lze dítěti poskytnout při pěstounské péči na přechodnou dobu. Tím se myslí časový úsek, než se v ideálním případě podaří navrátit dítě do jeho biologické rodiny nebo najít rodinu na dlouhodobou péči.


Co musí zvládnout pěstouni

- schopnost postarat se o dítě

- přijmout jej se všemi specifiky - životními traumaty a potřebami

- být empatický a psychicky odolní

- respektovat vazby s biologickou rodinou

- spoluprácovat s odborníky v oblasti náhradní péče


Omezení a povinnosti pro pěstouny

- povinnost a právo rozhodovat o běžných záležitostech dítěte

- v mimořádných záležitostech musí rozhodovat zákonný zástupce či soud

- prohlubovat sounáležitosti dítěte s jeho rodiči

- zvyšovat své znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě

- pěstounská péče zaniká nejpozději zletilostí dítěte


Podpora pro pěstouny

- pokud se pěstouni nemohou dítěti plně věnovat (například kvůli nemoci), mohou požádat o pomoc

- právo na zprostředkování bezplatného vzdělávání


Finanční podpora pro pěstounské rodiny

Pěstouni mají nárok na finanční podporu od státu. Prostřednictvím dávek pěstounské péče se stát snaží zabezpečit dítě, aby nebylo znevýhodněné kvůli nemožnosti vyrůstat s bilogickou rodinou.

Mezi dávky pěstounské péče patří odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, dále příspěvek na zakoupení osobního vozidla a také příspěvek při ukončení pěstounské péče.


Více informací můžete získat na www.pravonadetstvi.cz


  7:36,  aktualizováno  25. března 2019 20:48