Porovnejte níže popsanou ideální práci se svým současným zaměstnáním. Pokud se shodují, napište si A. Pokud ne, napište B. Jestli je vaše představa úplně jiná než současná realita, uveďte C.


Objem mé práce


A) Mám přiměřené množství povinností, které plním průběžně.

B) Bez problémů zvládám úkoly, jež jsou nad rámec mé práce.Moc ve firmě


A) Svého nadřízeného si vážím.

B) Mám podíl na rozhodování o věcech, které se týkají mé práce.Odměňování


A) Nadřízený mi pravidelně projevuje uznání a nešetří slovem díky.

B) Mám možnost ovlivnit výši svého platu a získávat prémie.


  14:14,  aktualizováno  25. března 2019 19:36