Pozor, ať vás nezradí vaše tělo! Nějak chcete působit na okolí svými slovy, ale nonverbální komunikace a vaše gestikulace může prozradit vaši skrývanou podstatu.

? SEDÍ-LI NĚKDO NA PŘEDNÍM KRAJI ŽIDLE, lze to interpretovat jako snahu o únik ze situace. Stejně tak špičky nohou nasměrované ke dveřím vypovídají, že dotyčný už by rád skončil konverzaci, pocitově je už na odchodu.


? ZÁKLON DO OPĚRADLA ŽIDLE, případně sepnuté ruce nad hlavou, budí dojem, že dotyčný má pro všechny problémy řešení a cítí se silný v kramflecích.


? ZALOŽENÉ RUCE NA PRSOU značí nepohodu, možná jsme právě slyšeli něco, co se nám nelíbí.


? PŘEKŘÍŽENÉ NEBO ZAMOTANÉ NOHY PŘI SEZENÍ signalizují pocit, že jsme spoutaní, jedná se o vyjádření neujasněného nebo negativního postoje, dotyčný si nedůvěřuje, nechce nic riskovat.


? ZAUJÍMAJÍ-LI DVĚ OSOBY VŮČI SOBĚ PRAVÝ ÚHEL, poskytují tím část prostoru třetí osobě, což je možno chápat jako přizvání k jejich rozhovoru.


? STOJÍ-LI DVA LIDÉ NAPROTI SOBĚ, tvoří tak uzavřenou společnost a spíš by pravděpodobně rádi zůstat sami.


? SEDÍ-LI DVA LIDÉ U STOLU PŘES ROH, značí to uvolněnou atmosféru, nikdo se necítí ohrožen.


? POKUD SEDÍ DVA LIDÉ U STOLU NAPROTI SOBĚ S POHLEDEM Z OČÍ DO OČÍ, může jít o konkurenční či konfrontační situaci.


? POSADÍ-LI SE SPONTÁNNĚ KAŽDÝ Z NICH NA OPAČNÝCH KONCÍCH ČI STRANÁCH STOLU, usuzujeme na nedostatek zájmu či chybějící sebevědomí.


  9:00,  aktualizováno  25. března 2019 19:57