Někdy však i zdánlivě neškodné nebo ‚roztomilé‘ poruchy řeči mohou být ukazatelem závažnější poruchy – špatného sluchu, lehké mozkové dysfunkce, poruchy intelektu, psychické nemoci apod. – proto je třeba nic nezlehčovat. A také neházet flintu do žita. S nápravou zlozvyků a vad výslovnosti se dá (stejně jako s rovnátky) začít v každém věku, takže si nezoufejte, že jste už šanci na nápravu dítek propásli. Její odstranění jen zabere víc času.


A ještě jedna důležitá poznámka – podobně jako u anti­biotik je i v přípa­dě návštěv dítěte u logopeda nutné léčbu ‚dobrat až do konce‘. Jazyk i mozek potřebují svůj čas, aby se daly do pořádku a nedůsled­nost v návštěvách či v domácích cvičeních by mohla celé úsilí obrátit vniveč.


  7:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:35