Osm z deseti matek malých dětí považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce (např. zkrácený úvazek nebo flexibilní pracovní dobu).

Každá druhá matka označuje za překážku návratu také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti. A co je možná ještě závažnější – rodiče (matky i otcové) se často setkávají s předsudky ohledně skloubení rodičovství a profesního života. To zjistila aliance BpS - Byznys pro společnost, když se loni ptala maminek na jejich zkušenosti s návratem do práce po mateřské či rodičovské dovolené. Změnila se od té doby situace k lepšímu nebo horšímu? Pomozte nám to zjistit a podělte se o vaše osobní zkušenosti.

Pokud chcete pomoci změnit postoj zaměstnavatelů i státu k zapojení maminek a otců malých dětí do práce, vyplňte, prosíme, do 1. dubna dotazník. Jeho cílem je zmapovat potřeby a očekávání rodičů v souvislosti s jejich návratem do zaměstnání a skloubení rolí. Jde například o témata jako: Jaká je stávající situace z pohledu rodičů? Co potřebují změnit a co vylepšit? Je podpora firem z pohledu rodičů dostatečná?  Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění vám zabere 10 minut času.

Výsledky výzkumu budou sloužit jako výchozí podklad pro konferenci „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, který pořádá Byznys pro společnost. Bude se na ní hledat cesta k lepšímu uplatnění rodičů v práci spolu se zástupkyněmi a zástupci firem, veřejné správy, politické sféry i akademické a neziskové oblasti. Konference proběhne 12. dubna 2019.

Podle posledních údajů ČSÚ od roku 2010 počet mužů podnikatelů poklesl, zatímco počet podnikajících žen narostl o 43 tisíc. Navíc podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je ve skupině podnikatelek vyšší než u zaměstnankyň, mezi muži oproti tomu není rozdíl výrazný. Za rostoucím počtem podnikatelek může být snaha žen o vytvoření pracovních příležitostí v době rodičovské dovolené a hledání pružnější pracovní doby, kterou lze skloubit s péčí o děti.

Podle ČSÚ patří podíl kratších úvazků v ČR dlouhodobě k nejnižším v celé Evropské unii a pohybuje se kolem 7 %. V sousedním Rakousku a Německu takto pracuje necelých 30 % zaměstnaných. Kratší úvazky jsou především doménou žen, a to i u nás.

„Česká republika patří ke státům s nejnižší zaměstnaností maminek dětí ve věku do 6 let a trh práce nenabízí dostatečnou flexibilitu, přestože 80 % matek podle naší ankety flexibilní formu práce potřebují a samozřejmě chybí také aktivní zapojení otců do péče o děti,“ doplňuje Pavlína Kalousová. Zaměstnavatelé tak přicházejí o zkušené pracovnice a musí za ně složitě hledat náhradu. Firmy proto musí hledat cesty jak si ženy – matky udržet.

Dalším velkým problémem jsou předsudky, jímž musí ženy čelit při návratu po mateřské a rodičovské dovolené. Neochota zaměstnavatele matku s dětmi zaměstnat, je často dána právě zaujatostí. Více než polovina žen se setkala s předsudky týkajícími se skloubení rolí maminky s profesním životem – návratem do zaměstnání. Setkaly se s nimi ženy na straně zaměstnavatele, kolegů nebo manažera či manažerky (38 %) nebo dokonce ve své rodině či u přátel (18 %). Mezi nejčastější stereotypy v uvažování patří názory panující v souvislosti s délkou rodičovské dovolené („Matka má být doma co nejdéle, jinak je to špatná matka“), nebo že kloubení práce a rodiny je špatným vzorem a kariéry žen musí být upozaďovány. Ze strany zaměstnavatelů zase matky narážejí na tvrzení, že „matky jsou problémové a stejně mají stále nemocné děti“.

Tím, že se s námi podělíte o své zkušenosti, pomůžete změnit to, že Česká republika se mezi zeměmi Evropské unie nachází na předposledním místě v počtu zaměstnaných žen – matek dětí do 6 let věku. Až 70 % matek malých dětí obtížně hledá uplatnění na pracovním trhu, a to i v době, kdy je nejnižší průměrná nezaměstnanost (3 %), a všichni zaměstnavatelé řeší nedostatek pracovní síly. Dlouhodobě se ukazuje, jak důležité je větší zapojení mužů – otců, do péče o děti. Ožehavá je situace i dalších skupin zaměstnanců: matek samoživitelek, nebo pečujících, kteří se při práci starají o někoho blízkého. Často to jsou právě ženy, které se starají o děti, stárnoucí rodiče a současně pracují.

Výsledky výzkumu mají ukázat firmám, že rodiče jsou klíčový potenciál zaměstnavatelů. Děkujeme za váš čas, který dotazníku věnujete.

Dotazník najdete zde