‚Jiný stav‘ má své zvláštnosti a každá z nich má také zvláštní pojmenování. Získejte přehled alespoň o těch nejdůležitějších.

V těhotenství se dozvíte spoustu nových věcí a i?při běžné prohlídce můžete slyšet termíny, z nichž vám půjde hlava kolem. Pokud něčemu nerozumíte, je nejlepší se ihned zeptat lékaře, ale ruku na srdce, která z nás někdy tak nepospíchala, že po prohlídce jen vyběhla s vlající šálou z ordinace? Až v klidu si pak vzpomínáme, co že to vlastně gynekolog říkal? A co to může znamenat? Vezměme to pěkně popořádku.

Amniová tekutina – jinak také plodová voda. Je pro plod životně důležitá. Funguje jako polštář, který zmírňuje nárazy, udržuje teplotu, umožňuje plodu pohyb i symetrický růst, od 12. týdne do plodové vody přechází moč plodu. Voda chrání placentu, během porodu zvlhčuje porodní cesty. Před porodem je její objem asi 1 litr.

Amniocentéza – jedná se o vyšetřovací metodu sloužící k odhalení někte­­rých vážných vrozených vad plodu. Provádí se do 24. týdne těhotenství. Za současné kontroly ultrazvukem odebírá lékař tenkou jehlou plodovou vodu, z níž se následně provádějí další vyšetření. Nevýhodou vyšetření je časová prodleva deseti dní, po kterou se dále buňky k vyšetření připravují, a také určité, i když malé, riziko zanesení infekce do dělohy.

Blastocysta – vývojové stádium plodu. Dutý kulovitý útvar vzniklý 5. den po oplo­dnění je vlastně shlukem buněk obklopených průhlednou stěnou, která buňky chrání před okolím. Až do chvíle, kdy se oplodněné vajíčko – blastocysta – uhnízdí (to se stává asi 4. až 7. den po oplodnění), necítí budoucí maminka nic zvláštního. Oplodnění vajíčka, jeho transfer do dělohy a dělení není provázeno žádnými chemickými a hormonálními změnami. Na konci třetího týdne těhotenství, tedy po týdnu vývoje, se blastocysta skládá už ze stovek buněk a uvolňuje do těla ženy hormony, jež zabraňují další menstruaci.

Branka – vznikne po zkrácení dělož­ního hrdla během porodu. Branka má dvě části: zevní a vnitřní. Velikost branky se udává v centimetrech. Jestliže dosáhne deseti centimetrů, je branka otevřená, odborně se říká ‚zašlá‘, a rodička může tlačením na vrcholu kontrakce pomoci miminku na svět.

  12:00,  aktualizováno  25. března 2019 22:25