Na odpoledni´m koncerteˇ se prˇedstavi´ Emma Smetana se svy´m akusticky´m projektem a indie-folkove´ duo Republic of Two

Už osmy´m rokem se po cele´m světě scha´zi´ lide´ u při´ležitosti Mezina´rodni´ho dne bez bot. Ten iniciovala značka TOMS, ktera´ si stanovila za ci´l bojovat schudobou a znevy´hodněny´mi podmi´nkami v oblastech třeti´ho světa. Za každy´ prodany´ pa´r daruje jeden pa´r di´těti, ktere´ boty nema´ a potřebuje. Di´ky nim pak může chodit do školy a proži´t plnohodnotne´ dětstvi´.Vlastnit několik pa´rů bot je naopak naprosto běžnou souča´sti´ našich životů, a tak je pro na´s těžke´ představit si, jak za´sadni´ překa´žkou je nemi´t vlastni´ boty. Proto značka TOMS zavedl Mezina´rodni´ den bez bot – celosvětovy´ happening, do ktere´ho se zapojuji´ firmy, univerzity, umělci a slavne´ osobnosti a nejširši´ veřejnost. Všichni se v tento den zuji´, aby upozornili na to, jak velky´ vliv na kvalitu života může mi´t vlastni´ pa´r bot.


Loni se v centru Prahy odehra´l bosy´ hudebni´ průvod, ktere´ho se zu´častnily stovky lidi´ a ktere´mu uda´valy to´n kapely Tata Bojs, Please the Trees nebo zpěvačka Charlie One. Do kampaně se pak zapojila cela´ ška´la slavny´ch jmen: Aňa Geislerova´, Jiři´ Macha´ček, Jiři´ Ma´dl, Eva Josefi´kova´, Ben Cristovao, Toma´š Klus nebo Aneta Langerova´. Letos se kampaň rozkřikne pod hashtagem #bezbot a mezina´rodni´m #withoutshoes. Zapojit se tak mohou u´plně všichni.


Cela´ kampaň vyvrcholi´ 21. května koncertem Emmy Smetany a indie-folkove´ho dua Republic of Two, kteři´ za sve´ studiove´ album Raising the Flag zi´skali před několika lety cenu Anděl vkategorii „objev roku.“ Koncert proběhne na střeše Jazz Docku na smi´chovske´m Jana´čkově na´břeži´ od 16:00 hod.Přijdˇte si uži´t bosy´ koncert a podpořte tak hnuti´ za lepši´ byznys. 


  7:25,  aktualizováno  25. března 2019 20:34