Z výsledků výzkumu, kterého se zúčastnilo 800 žen, je patrné, že ačkoliv ženy přisuzují sebevědomí značný význam, pouze 11 % respondentek hodnotí své sebevědomí jako vysoké a jenom 30 % oslovených žen zcela věří svým schopnostem.

ŽENY s.r.o. se proto v roce 2016 zaměřují právě na podporu a zvyšování sebevědomí žen.
  • 82 % respondentek přikládá sebevědomí vysokou důležitost


  • Pouze 30 % oslovených žen zcela věří svým schopnostem


  • 15 % žen dokonce uvedlo, že ve své schopnosti spíše nebo vůbec nevěří


  • Pouze 11 % žen hodnotí své sebevědomí jako vysoké


  • Vyšší sebevědomí ženám přináší převážně víru ve vlastní schopnosti, vnitřní klid a jistotu


  • Téměř 41 % žen sebevědomí lidé motivují a chtějí se od nich učit


  • První setkání ŽEN s.r.o. „Den, kdy se budu mít ráda“ na podporu sebevědomí žen proběhne již 16. 1. 2016 v obchodním domě Atrium Flora v Praze


Najít jednotnou definici slova sebevědomí je velmi obtížné. Nejedná se o určitou techniku ani schopnost, ale o souhrn individuálních dovedností a chování, jež utvářejí vnitřní já a osobnost každého člověka. Míra sebevědomí přitom významně určuje, zdali nebo jak jsme v životě šťastní, případně úspěšní. Význam zdravého sebevědomí si uvědomují také oslovené ženy, kdy jej 82 % respondentek považuje za vysoce důležité (viz graf). Zároveň převážná část oslovených žen souhlasí s názorem, že lidské sebevědomí se v průběhu života mění a vyvíjí a je možné na sebevědomí vědomě pracovat a zvyšovat jej. Jakou důležitost sebevědomí kladete?Současná společnost klade na ženy vysoké nároky. Ženy musí zvládnout nejen péči o domácnost a rodinu, ale zároveň je od nich očekáváno, že dosáhnou určitého úspěchu v práci nebo podnikání a stále budou o sebe pečovat. Skloubení všech těchto rolí je obtížné a může mít negativní dopad také na sebevědomí žen. Nadpoloviční většina oslovených žen i proto považuje muže za sebevědomější. „Myslím si, že neustále je mnoho žen, kterým chybí sebevědomí. Jsou to přitom ženy, které jsou obdivuhodné a člověka to mrzí,“ říká Nela Boudová, herečka a začínající podnikatelka, která se stala tváří akce Den, kdy se budu mít ráda. Sebevědomí žen ovlivňuje řada faktorů. Kromě osobního úspěchu, možnosti plnění vlastních snů a cílů, respektu a uznání, jsou to také dobré partnerské a rodinné vztahy a v neposlední řadě vzhled, vnímání vlastní atraktivity nebo duševní pohoda. 


„Velice nás překvapilo, že ačkoliv se výzkumu zúčastnila také řada vzdělaných a pracovně úspěšných žen, nadpoloviční většina respondentek hodnotila své sebevědomí na střední úrovni. Sebevědomí žen často sráží také nedostatek času pro sebe, protože ženy mají stále na prvních místech rodinu, práci, přátele a až pak sebe,“ říká Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.  Tuto skutečnost potvrzuje také výzkum, kdy jsou stres a únava a nedostatek času sama na sebe, kritika a vzhled, řazeny mezi klíčové negativní faktory sebevědomí (viz graf).Co (kdo) vám sebevědomí snižuje?Překvapivě vysoké procento oslovených žen by uvítalo setkání s odborníkem a věří, že spolupráce s koučem, psychologem nebo duševně založeným mentorem je může vést ke zvyšování vlastního sebevědomí. „Návštěvnice akce Den, kdy se budu mít ráda, mohou kromě služeb stylistů, vizážistů, dietologů nebo masérů využít také bezplatné konzultace odborníků na partnerské vztahy, životní harmonii a osobnostní růst,“ dodává Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.


  5:38,  aktualizováno  25. března 2019 19:05