Žijeme v době, která se nazývá postmoderní. Stejně jako naše předky nás však ovlivňují archetypy.

Příručky o výchově můžeme mít prostudované tam a zase zpátky, můžeme je i více či méně úspěšně aplikovat v praxi, ale archetypy na nás přesto budou působit, budou nás utvářet, budou vstupovat do naší psychiky, a tím budou utvářet i naše děti a vstupovat do psychiky (nebo chcete-li do nevědomí) jejich. Archetypy obsažené ve výchově, a nejenom ve výchově, jsou potřeba, protože zajišťují, že budeme rozumět jiným generacím a jiným kulturám. I kdyby nás nepojilo nic jiného, archetypy jsou jakousi společnou řečí, které každý rozumí. Přesto je dobré proti některým bojovat.


Silný muž, křehká žena

Archetyp není sám o sobě ani dobrý, ani zlý. Záleží na tom, jak se k němu postavíme. Pokud jde o archetypy ve výchově, jedním z těch, které škodí, je archetyp za všech okolností silného muže a jemné a křehké ženy. Po celá staletí, ne-li tisíciletí, jsou takto dívky a chlapci svými rodiči vedeni a důkaz lze nalézt nejenom v pohádkách, ale v běžných životních situacích, které jsou pohádkami velmi výrazně ovlivněny. I pokrokoví rodiče, kteří si uvědomují, že zadržování emocí není zdravé pro žádnou psychiku, a tedy ani pro psychiku chlapeckou a později mužskou, a kteří neopakují známou formulku „kluci nepláčou“, jsou konfrontováni s příběhy, kde muž je zobrazován jako odvážný a statečný silák a žena jako květinka, kterou je třeba chránit. Problém podle klinického psychologa Petra Grubnera vězí v tom, že příběhy mají mnohem větší vliv, než si připouštíme, a že jsou umocněny vrozenými instinkty, které nás nutí jednat v určitých situacích určitým způsobem.Racionálně víme, že pláč muže není žádná ostuda. Mnohé ženy mají dokonce velmi rády muže, kteří umějí dát najevo své city, jsou něžní, ovšem zároveň podvědomě touží po silákovi, který by byl schopný je popadnout do náruče a unést, kdyby to bylo potřeba. Svým způsobem na muže klademe velmi rozporuplné nároky, které je matou. Oni zase kladou rozporuplné nároky na nás. Moderní muž má rád ženy inteligentní, bystré a samostatné, které se umějí postarat samy o sebe a které nevyžadují, aby byly po celý život nošeny na rukou, ale zároveň touží po ženě, která má svůj praobraz v princezně s dlouhými vlasy, je milá, něžná a nejenom vyžaduje, ale především potřebuje ochranu a oporu, protože on tak bude moci ukázat svoji sílu. Tyto rozporuplné nároky samozřejmě nemáme pouze na své partnery, ale i na své děti.


  6:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:37