Vyzkoušejte novinku, rozdáváme 100 řasenek na testování!

Řasenka Bambi Eye False Lash od L’Oréal Paris

Která žena by netoužila po charismatických velkých očích laně? S řasenkou L’Oréal Paris Bambi Eye False Lash, která natočí a prodlouží vaše řasy, je získáte během chviličky. Díky speciálně tvarovanému kartáčku, který perfektně oddělí každou řasu, dosáhnete opticky většího a výraznějšího pohledu.

Nanášejte řasenku pohybem kartáčku ze strany na stranu, abyste všechny řasy zvýraznila a natočila jednu po druhé. Trik vizážistů: Než řasy uschnou, pročešte je ještě kartáčkem na řasy pro maximální efekt.

Právě teď rozdáváme 100 řasenek Bambi Eye False Lash od L’Oréal Paris. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře, nejpozději do 31. srpna 2019. Jména žen, kterým řasenku odešleme, najdete zde krátce po uplynutí uzávěrky.

Testující mají jediný úkol: Vyzkoušet řasenku a svěřit se se svojí zkušeností.

Již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

Pravidla reklamní akce – TESTOVÁNÍ „BAMBI“

Organizátorem reklamní akce „Testování BAMBI“ (dále jen „akce“) je MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Organizátor“). Akce se koná v termínu od 12:01 h dne 14.8.2019 do 23:59 h dne 31.8.2019.

Akce je zaměřená na testování a informace o spokojenosti účastníků akce s dále specifikovaným produktem. Na tuto akci se v plném rozsahu vztahují i Všeobecné podmínky pro soutěže Organizátora.

Celá akce probíhá ve dvou etapách. Nejprve se účastníci, tak jak jsou definovaní ve Všeobecných podmínkách pro soutěže Organizátora, do celé akce zaregistrují prostřednictvím registračního formuláře na webu www.jenprozeny.cz (dále jen „formulář“), a to jeho vyplněním a on-line odesláním. Touto registrací a vyplněním požadovaných údajů se příslušný účastník akce zavazuje dodržovat bez výhrad tato její pravidla.

Z takto zaregistrovaných účastníků vybere Organizátor 100 přihlášených osob (dále jen „Účastník“), kterým na zadané adresy zašle zdarma 1x vzorek řasenky L’Oréal Paris Bambi Eye Lash Mascara (dále jen „produkt“) k testování. Ostatní zaregistrovaní účastníci budou z akce vyřazeni. Testování probíhá ze strany Účastníka 2 týdny od doručení vzorku, kdy Účastník je povinen tento produkt užívat běžným způsobem v souladu s informacemi uvedenými na jeho obale. Produkt je výrobek určený pro evropský trh. Po uplynutí tohoto testování obdrží Účastníci na zadanou e-mailovou adresu dotazník spokojenosti, který jsou povinni online vyplnit. V případě chybějících informací může Organizátor kontaktovat Účastníka na uvedeném telefonním čísle.

V hodnotícím dotazníku je Účastník povinen uvést pravdivé a úplné údaje získané v rámci užívání (testování) daného produktu. Vždy samozřejmě jde o subjektivní hodnocení produktu ze strany Účastníka vzniklé na základě užívání produktu po stanovenou dobu.

Zároveň si je Účastník svou účastí v akci plně vědom skutečnosti, že Organizátor akce může podle svého uvážení Účastníkem poskytnuté údaje o produktu a hodnocení produktu spolu se jménem a počátečním písmenem příjmení Účastníka, městem, ve kterém má Účastník bydliště, a fotografií Účastníka zveřejnit v Organizátorem vydávaných časopisech, či na jím vlastněných a provozovaných webových portálech.

Výsledky testování a hodnocení produktu (nikoliv osobní údaje Účastníků) a jiná sdělení poskytnutá Účastníkem akce mohou být k marketingovým a propagačním účelům poskytnuty třetím osobám, jmenovitě společnosti L´Oréal Česká republika, s r.o., se sídlem na Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod identifikačním číslem 60491850, jako partnerovi akce.

V rámci akce jsou zpracovávány především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán, fotografie Účastníka osobní hodnocení produktu a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Účastníka (dále jen „Osobní údaje“). Správcem osobních údajů je Organizátor, příjemcem Osobních údajů je kromě výše uvedeného partnera akce taktéž společnost HACKTRACK Security, s.r.o., se sídlem Brno Pisárky, Výstaviště 405/1, 603 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104371, IČ: 06799671, technicky zajišťující funkčnost formuláře, a Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, jako rozesílatel produktů k testování.

Organizátor bude takto získané Osobní údaje zpracovávat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků akce, které najdete na https://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze 10. 8. 2019

Módní aréna

Jak to vidí ostatní?
263
198
Miley Cyrus