Rozhodujete se, že skoncujete s cigaretami, které zamořují okolí a ničí zdraví? Možná jste i vy uvažovali o tom, že by stálo za to zkusit zařízení nové generace, ve kterém se tabák pouze zahřívá. Tento fenomén je stále obklopen mnoha mýty. Pojďme se na některé z nich podívat blíže.

Mýtus: Zahřívaný tabák se kouří

Na první pohled by se mohlo zdát, že člověk, který používá přístroj na zahřívání tabáku, kouří. Jenže se v případě jím vydechovaného „dýmu“ nejedná o kouř, ale o výpary. „Kuřák“, totiž inhaluje páru, která vzniká zahřátím tabáku na 240 °C, ve kterém je obsažen nikotin a další látky. Nedochází přitom tedy k hoření a nevzniká žádný kouř, zápach ani popel, jen výpary, které se rozplynou a nejsou pro okolí škodlivé či rušivé.

Mýtus: Kuřáci umírají kvůli nikotinu

Neexistují vědecké doklady o tom, že by nikotin sám o sobě způsoboval rakovinu nebo jiné typické choroby kuřáků. Pravdou ovšem je, že vyvolává závislost. Poškození zdraví má na svědomí kouř, který vzniká při kouření cigaret. Zabíjí tedy nikoliv nikotin, ale zplodiny vzniklé při hoření a vdechované v podobě cigaretového kouře.

glo

Mýtus: Zahřívané tabákové výrobky vyjdou výrazně dráž než klasické

Pokud si spočítáte, že za jednu krabičku klasických cigaret dáte 100 korun a vykouříte jednu denně, tak vás tato neřest bude stát za měsíc 3000 korun. U bezdýmných výrobků záleží pochopitelně na tom, jaké zařízení a náplně používáte. Například jedno zařízení s pokročilou technologií glo stojí 2 700 korun, krabička s 20 tabákovými náplněmi stojí 100 korun. Zdravější kouření tedy vyjde cenově podobně jako klasické.

Mýtus: „Kouření“ nové generace je nebezpečnější než klasické cigarety

V moderních zařízeních na zahřívání tabáku (THP) se zahřívá tabák a tím vzniká pára s obsahem nikotinu a chutí tabáku, kterou uživatelé vdechují. Protože v nich dochází jen k zahřívání, a nikoliv k hoření tabáku, výsledná pára může potenciálně obsahovat nižší množství škodlivin, než obsahuje kouř, který vzniká při hoření tabáku.

Ve vědecké komunitě panuje široká shoda na tom, že většinu nemocí souvisejících s kouřením nezpůsobuje nikotin, ale škodliviny přítomné v tabáku, respektive v kouři z něj, které vznikají při spalování a pyrolýze tabáku.

  16:28