Domácí násilí může mít řadu podob a ty se navíc přelévají jedna v druhou. Při klasické hádce proti sobě stojí dvě víceméně rovnoprávné osoby, které si vyměňují názory. U domácího násilí jde o bezmocnou, zdeptanou oběť, která se bojí trestu.

Psychické násilí

Objevuje se velmi často a projevuje se ponižováním, zastrašováním, vyhrožováním, hrubým nadáváním, zesměšňováním (zejména před jinými lidmi), psychickým vydíráním (např. vyhrožování rozchodem, sebevraždou apod.), stálým vyvoláváním sporů, kritizováním, odpíráním pozornosti, demonstrací intimního vztahu s jinou osobou, křikem, ničením.


Fyzické násilí

Nejzávažnějším projevem agrese v intimním vztahu je fyzické násilí. Nejčastěji se objevuje v podobě fackování, strkání, bití, kroucení ruky, tahání za vlasy, pálení, kousání, kopání, pokusy o škrcení, třesení, bodání, odpírání spánku a jídla, ohrožování zbraní až po útoky proti životu. Může docházet také ke svazování, míření zbraní, přinucení k požití drog apod., kdy agresor ani nemusí oběti fyzicky nijak ublížit.


Sociální izolace

Zvláštní formou psychického týrání je sociální izolace. Projevuje se bráněním oběti v kontaktu s rodinou,  přáteli, kontrolou SMS zpráv, e-mailů, dopisů. Časté jsou i tzv. „kontrolní“ telefonáty, vyslýchání („kde jsi byl/a, s kým, o čem jste se bavili,…“), přikazování chování a oblékání, nucení setrvávat doma místo chození do práce (cílem je mít partnera co nejvíce pod kontrolou).


Finanční kontrola

Charakteristické je neposkytování peněz na provoz domácnosti, znemožnění přístupu k rodinným příjmům, příp. nucení žádat o peníze, každodenní kontrola nákupů, zákaz chození do práce, a tím udržování ekonomické závislosti na partnerovi, neplacení nákladů spojených s bydlením, absolutní kontrola nad výdaji oběti, zatajování ekonomické situace agresora a rodiny.


  10:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:32