Negativní emoce, jako jsou vztek, zlost, návaly hněvu... jsou na konci vztahu normální. Nechte je proběhnout, ale nepřiživujte je...

Krásný je buddhistický příběh z jednoho barmského kláštera. Prostý vesničan přišel za představeným a říkal mu: „Mistře, moje žena mi utekla se sousedem, už rok ji za to k smrti nenávidím, nechci to tak mít, ale nemůžu si pomoci...“ Mistr onoho muže poslal do uzavřené místnosti a poradil mu: „Tady se na měsíc zavři, nech své syny, ať se postarají o hospodářství, budeme ti sem podávat denně jídlo a pití, a oddávej se plně své nenávisti. Kdykoli bude chtít tvoje mysl skočit jinam než do nenávisti ke tvé bývalé ženě, vrať ji zpátky. Seď bděle a nenáviď svou ženu dnem i nocí!“ Muž se odebral do místnosti a udělal to, co mu Mistr poradil. Po třech týdnech vyšel z místnosti celý rozzářený a řekl: „Díky, Mistře, moje nenávist už se vyčerpala, cítím jen radost a smíření..“Příběh nám ukazuje, že emoce je třeba odžít, aby nás v budoucnu netrápily a neblokovaly naši energii. Nemusíte se po nešťastném rozchodu zavírat do sklepa, ale nebojte se emoce prožívat. Když na vás přijde hněv, klidně se hněvejte, když přijde smutek, brečte. Třeba celou noc. A další dny zase. Po nějakém čase zjistíte, že jste příslušné stavy odžila a že už ve vás panuje klid a mír. Nastává smíření.


A pokud ne?

Jsou případy, kdy se vám nedaří se od něj odpojit a začít nový kvalitní vztah. Plácáte se v „mezivztazích“, o nichž už předem víte, že nepovedou nikam, zraňujete milence jednoho po druhém a vaše mysl i srdce jako střelka magnetu k severu neustále točí pozornost k němu. Máte pocit, jako byste za něj byla někde na hluboké úrovni energeticky vdaná, i když vás odkopl. Máte pocit, že někoho, kdo by vám voněl víc než on, už nikdy nemůžete potkat. Najděte si odborníka na vztahy, který vám umožní podívat se na věc z jiné perspektivy. Nespěchejte na sebe – proces pouštění může trvat i dva nebo tři roky.Když se ani po této době a po terapiích nic nezmění, buďte trpělivá. Možná bylo vaše spojení opravdu silné. Je-li vám sympatický karmický koncept, můžete si myslet, že s dotyčným máte karmická pouta, a zkusit regresní terapii. Ta umí sáhnout hlouběji do paměti, a to nejen do paměti tohoto života, ale i do těch minulých. Jednoho rána se probudíte a bolest tam už nebude.


  9:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:35