Stále dokola?


Ve vztazích oživených po mnoha letech velmi záleží na tom, jak probíhalo soužití původní, jak a proč se partneři rozešli a kam se za tu dobu vyvinuli. Velmi často za sebou mají takoví lidé soužití typu Nemůžu žít s tebou, ani bez tebe. Z pohledu jejich blízkých tyto vztahy vypadají tak, že se partneři neustále trápí, jeden na druhého nadává, ale přes neustávající rady okolí spolu zůstávají. Až to nakonec přátelé vzdají, milostné drama začnou vidět jako soap operu naživo, chvíli se jí baví, a když je začne nudit, prostě ji vypnou.


Tyto táhnoucí se vztahy v sobě často mají přes zřejmou patologii i určitou šťávu. Lidé v nich často uvíznou proto, že jsou energeticky a pocitově někde napůl, tedy napůl temné a napůl úchvatně světlé. Ani temná, tedy nepříjemná, ani světlá, tedy příjemná stránka nejsou dostatečně převládající, aby jednoznačně rozhodly, zda odejít, či zůstat. Většinou to za tyto partnery rozlouskne život sám a okolnosti se poskládají buď tak, že spolu zůstanou a dotrápí se do lhostejného, smířeného nebo dokonce i uctivého stáří (úctu k sobě cítí pak za to, že to navzájem vydrželi), a nebo se rozejdou. Každý z nich pak žije své jiné stránky.


Pokud se vydají směry, jež v soužití byly vzájemně odpudivé, je to, jakoby se posílila „temná“ stránka tohoto partnerství a jejich cesty už se většinou nesetkají. Snad nejhorší varianta je, když k žádnému vývoji nedojde a tito lidé se pak k sobě neustále vracejí ve stále patologičtější verzi svého vzájemného uvěznění ve fázi Ani s tebou, ani bez tebe. Někdy se však tito lidé bezděky vydají každý zvlášť směry, které podporují „světlé“ stránky jejich předešlého soužití. Pokud se tito lidé setkají po mnoha letech, kdy světlé stránky měly čas dozrát, rozvinout se a posílit a zatěžkávající stránky odpadnout, oslabit či se vyvinout v něco jiného, jejich setkání může působit jako rozbuška toho nejlepšího, co je k sobě kdy táhlo.Nutno dodat, že v tomto kontextu jsou „světlé“ a „temné“ čistě relativní pojmy a vztahují se na blízkost právě a jen těchto dvou lidí. Co se s jedním člověkem může jevit jako vaše temná stránka, s jiným člověkem může být naopak prospěšnou a blahodárnou částí... Tato dynamika funguje u obnovených vztahů téměř vždy, i když se pár jeví klidně, tiše, bez velkého vnějšího vzrušení se rozejde a znovu sejde. Nemluvíme zde o návratech z nudy nebo proto, že ani jeden z partnerů „nesehnal“ nikoho lepšího. Mluvíme zde o „osudových“ dramatech, o příbězích, o nichž stojí za to psát knihy a točit filmy.


  7:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:34