Bývají velmi akční, úspěšní, cílevědomí a na první pohled se nijak neliší od ostatních lidí. Když ovšem není po jejich nebo by mohli přijít o výhody, začnou se chovat divně – jsou zlí, manipulují, lžou, podvádějí. Stačí málo a zjistíte, že se neumí ani trochu ovládat. Jak poznat psychopata a jak s ním vyjít?

Odborníci tvrdí, že psychopati (a samozřejmě i psychopatky) tvoří zhruba procento populace. Na první pohled se často vůbec neprojeví, naopak bývají zajímaví, není s nimi nuda, pořád hledají zábavy, změny a vzrušení. Jsou úspěšní, často zastávají vedoucí funkce.

Jak je poznat?

* Jsou svým způsobem okouzlující, mají šarm a svou rozhodností přitahují hlavně nesmělejší osoby.
* Vybírají si profese, kde můžou mít moc nad lidmi.
* Jsou výkonní, vzbuzují dojem, že jsou neomylní, geniální. Často jsou ale velmi povrchní.
* Bývají sami sobě středem světa, milují hlavně sebe, jejich zájem je ten jediný důležitý.
* Kvůli svému prospěchu jsou schopni klamat, lhát, porušovat pravidla, lichotit, podlézat.
* Ctí zásadu: účel světí prostředky.
* Jsou mistry manipulace, někdy druhé šikanují nebo úmyslně zraňují.
* Když není po jejich, rozčilují se, umí být zlí, dělají podrazy.
* Nemají soucit s ostatními, postrádají schopnost vcítit se. Dokážou využívat i zneužívat ostatní lidi.
* V životě potřebují vzrušení, a to jakékoliv, ubíjí je nuda.
* Lidi, se kterými žijí nebo pracují, se snaží přesvědčit, jak jsou nepostradatelní, a ti druzí naopak nemožní, ubozí.

Mezi psychopatické osobnosti patřili králové, prezidenti, vojevůdci i politici, často proto, že si nebrali servítky a neměli žádné zábrany. Bývají ale taky trestně stíhaní a odsouzení, protože se neumí ovládat a tvrdě si jdou za svými cíli, nedbají zákonů a norem, snadno je porušují.

„Dnes se už tolik neužívá pojem psychopat, ale spíš člověk s poruchou osobnosti,“ vysvětluje psycholog Jaroslav Šturma a dodává: „Věhlasný psychiatr Vladimír Vondráček kdysi říkával, že psychopaty buď léčíme a máme je pod kontrolou, například ve vězení, nebo nám vládnou a šéfují. Psychopati často tuhle poruchu osobnosti zdědili, takže mají jednak genetické předpoklady, jednak byli psychopaty vychováváni.“

Žít a pracovat s nimi nejde

Anebo jde? Jen do určité doby a za určitých podmínek. Ženy třeba říkávají: „Jak může být můj muž psychopat, když se mi tak krásně dvořil, pěkně o mě usiloval a byl tak milý?“

Doktor Šturma upozorňuje na to, že člověk s touto poruchou osobnosti nejde do konfliktu, pokud je po jeho a je středem pozornosti: „Když ho žena obdivuje a jeho hlavním cílem je získat ji, chová se jako ten nejlepší muž. Ovšem když pak po něm manželka začne chtít něco, co se mu nehodí, třeba aby doma přiložil ruku k dílu, může se projevovat psychopaticky.“ 

Psychopati se nebojí, jsou citově prázdní

Dokud psychopatům plníte to, co chtějí, a ustupujete jim, bývá relativní klid.

Podobné je to v práci. Kolega psychopat bude v pohodě do chvíle, než se po něm začne chtít něco, co mu nevyhovuje, třeba dokud nebude muset dodržovat termíny a dělat pořádně a systematicky. Nepočítejte s tím, že vám pomůže, leda by tím sledoval nějaký svůj záměr.

Hlavně se nenechte týrat

Zapomeňte na to, že psychopatickou osobnost předěláte, převychováte. 

To bývá největší chyba žen, které se zamilovaly do psychopata. Tuhle poruchu může do určité míry zlepšit jenom cílená léčba, ale tvrdí se, že naučit vcítit se do někoho a mít s někým soucit nedokáže ani ta nejlepší terapie.

A tak se zdá, že jediná dobrá cesta, jak s psychopatem žít a pracovat, je nežít s ním a nepracovat. 

Pokud je možné zbavit se psychopatického šéfa tak, že dáte výpověď a najdete si něco jiného, udělejte to. 

Ve vztahu se to zdá být složitější, partneři psychopatů se snaží vydržet co nejdéle, není výjimkou, že poruchu svých nejbližších omlouvají nebo zlehčují. V těchto rodinách pak může docházet i k domácímu násilí.

Otestujte ho!

Pokud nevíte, jestli je váš partner nebo kolega psychopat, zaměřte se na tyhle varovné signály.

Váš blízký
* často lže proto, aby z toho měl prospěch.
* rozčílí se, když není po jeho, neumí se ovládat a krotit své vášně.
* hodně mluví o sobě, jde za svým cílem, ostatní ho nezajímají.
* nesoucítí s vámi, není vám oporou, vaše těžkosti zlehčuje.
* pořád vymýšlí nějaké akce, aby se nenudil, nedovede být v klidu.
* bývá vám nevěrný nebo vás jinak „podrazil“.
* ztrapňuje vás na veřejnosti.
* hlídá vás a kontroluje.
* zastává metodu „cukru a biče“, tedy střídá chvíle, kdy je hodný a zlý.

Témata: Týdeník Tina