Jak vám mohou platonické nevěry pomoci k lepšímu manželství?

Emoční zahýbání se těžko dokazuje, ale také těžko popírá. Nedochází k sexuálnímu kontaktu, nedržíte se za ruce, nelíbáte se na rty. Nešeptáte si milostná slovíčka, nevyjadřujete své city jeden k druhému, alespoň ne přímočaře. Zeptal-li by se někdo „Chodíte spolu?“, mohla byste odpovědět hlasitým NE a nelhala byste.

Kdyby však tázající se mazaně přeformuloval otázku „Je mezi vámi něco?“, odpovídala byste sice Ne, ale cítila Ano. Oficiálně neděláte nic, co by porušovalo manželský slib. A přesto: byla byste v klidu, kdyby váš stálý partner viděl videozáznam vašeho setkání s tím „jenom kamarádem“? Pokud se vám taková představa nezamlouvá, zdá se, že jste vstoupila na území emoční nevěry. Možná se v duchu bráníte tak silnému slovu – o nevěře přece nemůže být ani řeč! Ano, nespíte spolu, dotýkáte se jen výjimečně a vždy v rámci počestnosti. Psychologové však varují: platonické mimomanželské vztahy mohou být pro manželství ničivější než sexuální aféry.

http://gty.im/682707738

Co je emoční aféra?


Emoční aféry se s oblibou dějí právě těm lidem, kteří nemají v nejmenším úmyslu (alespoň vědomě ne) partnera podvádět. Jak se to může stát? Představujeme si, že partneři si jsou nevěrní pouze v těch manželstvích, která neklapou. To je pravda velmi často, ale ne úplně vždy. Schválně, zkuste se zamyslet, s kým trávíte nejvíc času. Pokud jste typickým zaměstnancem naší doby, netrávíte nejvíc času ani s dětmi, ani s partnerem, ale s kolegy z práce! A tak se snadno stane, že přestože jste to nezamýšlela, s kolegou prožíváte nejen nejvíc hodin, ale též ty nejintenzivnější hodiny vašeho dne: se vším pracovním stresem, adrenalinem i společným zabíjením nudy na pracovišti...

Nebezpečí takových vztahů spočívá v tom, že můžete velmi dlouho balamutit sama sebe, že jsou nevinné a nemají na váš původní svazek žádný zhoubný vliv. S jistou dávkou upřímnosti však lze poznat, že jste vstoupila na tenký led. Jak? Tak například: určité detaily z tohoto „jenom kamarádství“ manželovi zatajujete. Nebo při styku s „jenom kamarádem“ říkáte a děláte věci, které byste nedělala a neříkala, kdyby byl váš manžel také přítomen (velmi osobní komplimenty, letmé doteky, dlouhé pohledy a úsměvy, rozhovory o naprosto intimních tématech...).

Svěřujete mu věci, které nesvěřujete manželovi. Jste ochotná vynaložit obzvláštní úsilí, jen abyste se s „jenom kamarádem“ mohla vidět – přibíráte si úkoly navíc, jen abyste pracovala s ním, zůstáváte v práci mimo pracovní dobu... Emoční aféry se rozvíjejí nevinně. Přijde vám legrační e-mail a vy jej přepošlete kolegovi, ale manželovi ne. Kolega vám odepíše. E-maily jsou stále častější, někdy i desítky denně, a rychle přerostou ve společné obědy, cesty do práce a z práce. Při těchto příležitostech spolu proberete nejmenší detaily vašich pracovních příběhů a osobních záležitostí, takže po návratu domů už nemáte sílu, chuť ani potřebu je sdílet s manželem a vaše domácí hovory začnou váznout. A dřív, než se nadějete, věnujete víc času výběru narozeninového dárku pro kolegu než pro manžela.

  19:00,  aktualizováno  25. března 2019 22:25