3. My dva chceme


Odpoveď ANO na otázku, zda vám stojí za to, zkusit pokračovat, musíte dát oba. Jedna strana nic nezmůže. Pokud ovšem společně chcete situaci řešit a cítíte se dostatečně silní, zahajte hodi­nu pravdy. Na jejím začátku si vymiňte právo debatu ukončit, jakmile začne skouzávat k obviněním nebo se vymykat kontro­le. Během této hodiny sdělte nebo naopak vyslechněte důvod, který nevěru podnítil.


Mimocho­dem – nejčastějšími příčina­mi, které vedou k nevěře, jsou dlouhodobá nespokojenost se sexuálním životem, nahodilá příležitost nebo setkání se silně přitažlivým protějškem. Každopádně nechtějte znát podrobnosti. Nedávejte otázky typu: „A co jsi říkal mně, když jsi chtěl strávit noc s ní?“ nebo: „Kde jste se scházeli?“ Jen byste drásala otevřené rány.4. Nepochybujte o sobě


Velmi častou reakcí žen na partnerovu nevěru jsou okamžité návaly pochybností o sobě samé. Dostavují se zejména výčitky typu: „Jsem tlustá.“ „Jsem stará, ona je mladší.“ Zpravidla jde ale o zcela liché dedukce. Netýrejte se jimi, dokud se neseznámíte s partnerovými pohnutkami. Chce-li s vámi dál zůstat, měl by vám je říct. Jen tak dokážete vztah stabilizovat a třeba i nasměrovat k lepším zítřkům. Jen pro úplnost. „Stará“ ani „tlustá“ není důvod k nevěře, ale důvod zabouchnout za ním dveře!


  16:00,  aktualizováno  25. března 2019 19:21