Pokud se nám druhý člověk líbí nebo je nám něčím sympatický, projeví se to na našem držení těla a výrazu tváře.

Tak takhle „šel na věc“ francouzský básník André Breton. „Chcete, nechcete,“ říkal, aniž by se pouštěl do nějakých složitých her. Jestli ano, dobře, když ne, tak taky. Aspoň zbude čas na něco jiného. Hry na rytíře a princeznu považuje za dětinské. Stejně tak hry, kdy žena naoko odmítá, aby jednak nevypadala jako lehká děva, a jednak aby si otestovala, jestli o ni dotyčný skutečně stojí – což se podle názoru mnoha žen pozná podle toho, zda se muž vzdá hned, nebo zda se snaží dobývat dámu svého srdce dál. Strategie „chcete, nechcete“ ale nepatří k těm nejčastějším. Muži vědí, že ačkoli na každou platí něco jiného, většina z nás dává přednost postupnému dobývání.Síla soucitu a komplimentů


Co se týče mužských strategií svádění, mezi nejčastější patří lichocení. Které z nás by neudělalo radost, když se nám dostane komplimentu? Jsou sice chvíle, kdy na něj nemáme náladu, ale celkově komplimenty těší a hlavně zabírají. Ovšem i lichotky je třeba umět sdělovat. Opět je ku prospěchu jistá ležérnost. Servilnost a příliš mnoho něžností je na obtíž, světácké chování je k smíchu. Mezi další strategie svádění, které používají muži, patří notoricky známá „moje žena mi nerozumí“.


Jakkoli je obehraná a otřepaná, pořád na ni ženy vcelku často slyší. Osvědčuje se hlavně u žen s ochranitelským komplexem. Ženy dělají rády dobré skutky a utěšovat nešťastníka, se kterým žena nechce spát, nerozumí mu a vůbec je zlá a hádavá, z jistého úhlu pohledu dobrým skutkem je. Opakem strategie, pomocí níž se muži snaží vzbudit u žen soucit, je strategie „vcítění se“. Ta sice není tolik obvyklá, avšak právě proto, že empatických mužů je tak málo, poutá pozornost. Úspěšně ji používá jeden můj známý.


Místo lichotek poznamenává: „Slečno, vy jste nějaká smutná.“ Nutno podotknout, že je schopen takto přijít i za ženou, která se zrovna dobře baví. Takové ženy se prý takhle svádějí nejlépe. „Nejdřív se na mě dotyčná nechápavě podívá, pak jí to začne vrtat hlavou. Nakonec se překvapeně zeptá: ‚Vy jste si toho všiml? Jak?‘ Já odpovídám: ‚V jednu chvíli vás prozradily oči.‘ Je to jednoduché.“Svádění a řeč těla


Jak poznáte, jestli s vámi někdo flirtuje a snaží se vás svést? Prozradit ho může hlas a tempo řeči. Při flirtování flirtující jedinec přizpůsobuje hlasitost projevu a rychlost, s jakou mluví, řeči toho, na koho chce udělat dojem. Když se objekt jeho zájmu směje, směje se také. Je to jakési opičení se a v tomto případě jde obvykle o bezděčné projevy. Velkou roli samozřejmě hraje řeč našeho tělo. „O osobu, se kterou hovoříte, projevíte zájem tím, že se k ní obrátíte celým tělem,“ uvádí Mary Hartley.


„Směr, kterým míří naše nohy, ukazuje, co je centrem naší pozornosti. Pokud je vaše tělo otočené tak, že trup směřuje k druhému člověku, nohy však míří jinam, naznačujete nepřímo, že váš objekt zájmu je kdovíkde.“ 


  6:30,  aktualizováno  31. března 2019 13:41