Jednou z největších zlomyslností přírody je fakt, že muži a ženy očekávají od vztahu něco trochu jiného. Kvůli tomu dochází k většině hádek, odcizení i nevěr. Přitom řešení je vlastně snadné!

Pevným základem funkčního vztahu jsou láska a úcta. Obě potřebujeme zcela rovnocenně jako jídlo a vodu. Jenže to má malý háček – muži a ženy mají v naplňování obou potřeb jiné pořadí.
Žena potřebuje především lásku. Jsme stvořeny k tomu, abychom milovaly a lásku očekávaly. Abychom byly pro svého muže jediné a nejdůležitější na světě. Naproti tomu muži byli stvořeni k respektu. V jednom americkém výzkumu si čtyři sta mužů mělo vybrat mezi dvěma různými negativními ­prožitky. Co by vydrželi raději? Zůstat ­nikým nemilovaní sami na světě, nebo ­cítit se méněcenní a všemi pohrdaní? Čtyřiasedmdesát procent z nich uvedlo, že by zvolili první možnost.
Podle doktora Eggerichse to má logiku. Aby muž dokázal ženu milovat, aby jí mohl dát to, co ona potřebuje nejvíce, musí cítit, že si ho žena váží. Úcta je pro muže nejcennější hodnota. Je klíčem k jeho motivaci. Muž chce bojovat a umírat pro čest, pro to, aby si vydobyl úctu. Něco v něm touží po tom, aby k němu manželka vzhlížela. Teprve ­potom je schopen ji skutečně milovat. Představte si situaci, kdy muž odchází dobrovolně do války. Jeho žena s dětmi ho v slzách doprovází: „Jak se můžeš vrhat do nebezpečí, co když tě zabijí? Na nás ti nezáleží? Jestli nás miluješ, musíš zůstat s námi a chránit nás.“ A muž odpovídá: „Mám vás raději než cokoliv na světě. Proto musím jít. Je to otázka cti.“

Více se o lásce a úctě ve vztahu dočtete v článku v aktuálním vydání Ženy a život, které je právě v prodeji. Můžete se rovněž zapojit do diskuze na toto téma, která probíhá na Facebooku Ženy a život.

Křehká rovnováha...


Fáze vztahu a jejich zákonitosti zná každý. Ovšem o tom, že při nich dochází i k rozkolísání vzájemné lásky a úcty, se příliš nemluví.


http://gty.im/496128176

? Zamilovanost V počátcích vztahu, které trvají maximálně tři roky, máme zpravidla oboustranný pocit, že ten druhý je dokonalý! Už tehdy se však vyplatí hrát fér a nesnažit se partnera měnit či napravovat.
? Společný domov Při budování společného hnízda přichází na řadu životní próza. I když se nám spousta věcí nezdá, měli bychom se naučit o nich citlivě a bez urážení mluvit a ve stínu negativ nepřestat vidět partnerovy klady.
? Narození dětí Příchod potomka rozhodí zajetou rovnováhu. Žena často upne pozornost na dítě a u partnera vnímá jen to, že nepomáhá, nechodí domů včas, dost nevydělává... A z pozice matky začíná s „převýchovou“.
? Prázdné hnízdo Pozornost se vrací k partnerovi, zejména k tomu, co dělá špatně. Ne náhodou muži v této fázi hledají uznání jinde a platí za něj... láskou.

A několik čísel o našich vzájemných vztazích...


74 % Právě tolik amerických mužů by raději zůstalo samo na světě bez lásky, než aby žili obklopeni pohrdáním a neúctou. Teprve úcta v nich dokáže rozdmýchat lásku.

50?% V České republice se rozvádí pět z deseti manželství. Více než polovina z nich pečuje o nezletilé děti (průměrná délka českého manželství je 13 let).

75?% U tří čtvrtin rozvádějících se českých manželství se jako důvod uvádí rozdíl povah, názorů a zájmů.

  10:00,  aktualizováno  25. března 2019 17:17