A který nejvíc holduje masturbaci? A kde se nejvíce používají erotické pomůcky?

Nejspokojenější s kvalitou a frekvencí sexu, orgasmem a masturbací jsou lidé v Indii (86 procent), za nimi následují Mexičané (82) a Brazilci (81). Z evropských zemí jsou na tom v tomto ohledu nejlépe lidé ve Velké Británii (67). Nejmenší spokojenost pak panuje u Japonců (38) a lidí z Jižní Koreje (41) a Hongkongu (52). Vyplývá to z nového průzkumu japonské společnosti Tenga. Průzkumu se zúčastnilo 13 000 dotázaných z 18 zemí světa a byl zaměřen na názory a postoje lidí k masturbaci, sexu a sexualitě.

Masturbace je široce rozšířená, ne každý se k ní ale přizná


Sebeukájení se věnuje drtivá většina dotázaných – celých 78 %. Nejrozšířenější je masturbace ve Velké Británii, kde se jí věnuje 96 % mužů a 78 % žen. Stejné procento mužů bylo zaznamenáno též v Jižní Koreji a Spojených státech. Co se žen týče, po Britkách jsou v masturbaci nejaktivnější Němky a Američanky (shodně 76 %). Většina lidí se navíc shoduje, že je pro ně masturbace zdravá – to si myslí nejvíce lidí ve Spojených státech (59 %), oproti tomu v Japonsku je to jen něco málo přes čtvrtinu (27 %). Ovšem i přesto, že je masturbace rozšířená, téměř třetina dotázaných (30 %) přiznává, že ji již někdy lživě popřela.

http://gty.im/851785278

„Sebeukájení bylo po dlouhou dobu lidských dějin poměrně tabuizovaným tématem. I dnes se mnohdy setkáváme s představami o tom, že muži a ženy provozující masturbaci jsou zoufalí jedinci, kteří si nedokážou najít k sexu partnera. Masturbace je však zcela přirozená a prospěšná. Pomáhá lidem poznávat své tělo a budovat zdravé sexuální sebevědomí,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje, prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Podle něj bývají lidé, u kterých je masturbace otevřenějším tématem, se svým sexuálním životem mnohem spokojenější.

Erotické hračky nejvíce používají v Británii, nejméně v Hongkongu


Průzkum dále přinesl náhled i na používání sexuálních pomůcek. Ty jsou nejrozšířenější mezi Brity (28 %), následují Američané (27 %), Němci (26 %) a Australané (24 %). Nejméně je naopak využívají lidé v Hongkongu, Japonsku a Indii. Češi však v používání erotických hraček nezaostávají. „Prodeje rok od roku stoupají, a to především díky e-shopům, které lidé vnímají jako diskrétnější alternativu,“ prozrazuje Adam Durčák.

  19:00,  aktualizováno  26. března 2019 11:01