Stále o něm pochybujete? Že by byl s vámi, protože zrovna nikdo jiný nebyl k mání? A jestli k vám něco cítí, proč vám to neřekne?

Možná znáte tento poněkud bezduchý vtip. Manželka se dožaduje na manželovi: „Řekni mi, co cítíš!“ Muž se zmateně rozhlédne kolem sebe a nejistě odpoví: „Topinky???“

Pravdou zřejmě je, že spousta mužů si vůbec není vědoma toho, co v které chvíli cítí, a tato otázka jim připadá vcelku zbytečná, protože odpověď na ni je nefunkční a k ničemu se nehodí. Studie ukazují, že muži využívají konverzace a jazyka, aby zvýraznili odlišnost od druhých, oddělenost, nezávislost, případně aby vznesli námitky a napravili neřád. Na rozdíl od žen.


Ty totiž používají jazyka k tomu, aby naopak navázaly pouta, spojily se s druhými a zvýraznily stejnost a shodnost. Jak tedy můžete poznat, že je do vás zamilovaný, když o poutu a náklonnosti se nemluví? Dva chlápci se spolu můžou čtyři hodiny dívat na hokej a nepromluvit ani slovo, a přitom odcházet s pocitem, jak se jeden na druhého krásně napojili. Jenže s ženskou psychickou výbavou se nám podobné „signály“ čtou velmi těžko. O tom, jak číst dvojité významy v mužových prohlášeních, již bylo napsáno moře knih, článků a případových studií. Skoro by to podle nich vypadalo, že čím hůř s vámi mluví a čím hruběji se k vám chová, tím větší má o vás zájem. To by byl jistě velmi zjednodušující pohled. A pokud tomu tak skutečně je, pak vězte, že pravděpodobně má buď nízké sebevědomí, zabarikádované emoce nebo málo zkušeností. Což znamená, že mluvíme o polovině mužské populace.


  5:28,  aktualizováno  31. března 2019 13:41