Divoké kance si přes ramena nehází. Do boje nevyráží.

Atributy, podle kterých muži svoji mužnost posuzují, prošly od dob našich jeskynních předků proměnou. Už ji nehodnotí podle toho, kolik zásob na zimu obstarali. Ani podle toho, jak statečně se při napadení nepřátelským kmenem zachovali. Počtem kusů dobytka a velikostí gruntu se rovněž mužnost neměří. Co se nezměnilo, je vztah mužů k vlastní maskulinitě. Mužní chtějí být až na výjimky stále.Novodobí Bivojové


Ve školních letech jim šlo především o výkon ve fyzické oblasti. Intelekt je skoro nezajímal, a že by byl vědec zavřený někde v knihovně nebo laboratoři pořádný chlap??Nikdy! Počet svazků v knihovně ani počet publikovaných článků v odborných periodikách neocenili, ovšem co byli schopni ocenit, byl počet centimetrů kolem bicepsů, počet kilogramů, které uzvedli, počet kliků, jež byli schopni udělat v jednom zápřahu, počet aut ve vozovém parku, počet vypitých piv nebo panáků a také počet žen, což bylo a je pro spoustu mužů obzvlášť důležité kritérium v posuzování mužnosti. Kdyby vám tedy náhodou nebylo jasné, jak vypadá opravdový chlap, pak je to ten, který si na procházce vyhlédne co největší balvan, s hekáním si ho navalí na prsa, odnese ho pár kroků a s dalším hekáním, celý zpocený a rudý v obličeji, ho pustí na zem…Rizikové chování


Vedle výkonu ve fyzické oblasti stojí výkon v oblasti profesní. Muži soupeřící spolu na poli pracovním buď v tělesných aktivitách nebyli jako chlapci úspěšní, anebo zkrátka a dobře dozráli k tomu, že důležitější než čas, za který uběhnou určitou vzdálenost, jsou jejich výkony v práci. I v této oblasti se dá velmi dobře soupeřit.


Podle psycholožky Marie Vágnerové bývá mužnost spojována s dominancí: „Muži mají větší potřebu se prosazovat, usilovat o moc, o nadřazenost nad ostatními, často jakýmkoli způsobem, v krajním případě bezohledně a krutě. Nežádoucím projevem mohou být silácké projevy arogance a agrese. Muž dává přednost konfrontaci, potřebuje soupeřit s ostatními, chce se prosadit v boji, potřebuje svou mužnost dokazovat a demonstrovat. Muži mají tendenci k rizikovému chování, potřebují dosahovat sebepotvrzení riskantní aktivitou, ať už jde o fyzické nebezpečí, či profesní aktivity. Cesta k mužnosti bývá spojena s nutností podstupovat různé zkoušky a dokazovat si svou sílu a odolnost.“


  5:46,  aktualizováno  31. března 2019 13:38