Ve výchově buďte důsledná.

Rozvod

Odloučení partnerů děti dobře nenesou, ale to ani my, dospěláci. Nelitujte je. Nesnažte se je získat na svou stranu neustálými dary. Nejlepším možným způsobem ujasněte situaci. Nešpiňte partnera. Velmi důležité pro jejich budoucí partnerský život je vědomí, že i přesto všechno se rodiče mají “rádi”, akceptují se. Už kvůli nim byste se k sobě měli chovat pěkně. Přeci nechcete, aby z vašeho syna vyrostl ignorant, který se k ženám nebude chovat hezky…

Pokud otci odepíráte kontakt s potomky, dopouštíte se ohavné věci. Tedy v případě, kdy jde pouze o vlastní zapšklost a křivdu. Každé dítě má právo na tátu, ono nemůže za vzniklou situaci ani vaší nenávist. Postupme času by vám potomek mohl nepěkně přerůst přes hlavu. Nebudete jej zvládat a on si s vámi bude cvičit, jak bude chtít. Navíc otce nic nenahradí.