„Muž a žena – jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: Muž ženu a žena muže.“ Frigyes Karinthy

Také čas od času propadáte skepsi, že hlubší propast mezi vašimi a partnerovými myšlenkovými pochody už snad ani nemůže být? Zřejmě žádná žena nikdy nepochopí, proč její muž sedí hodiny před televizí a pln emocí sleduje tenisový turnaj, zatímco podle ní by se mohl stejně emotivně vybít na rodinné procházce. Pro muže je naopak velkým otaz­níkem téměř biologická potřeba žen nakupovat různé designové doplňky do bytu, stěhovat nábytek z místa na místo – a to jen proto, aby se o něj muž při nejbližší příležitosti přerazil.


Ženy se podceňují

Určitě nemusíme pokračovat s dalšími příklady ze života, abychom si dokázali, že muži a ženy zkrátka myslí jinak. Stejně jisté je také to, že inteligence s tím nemá nic společného. To jen my, ženy, svou inteligenci často podceňujeme, nevěříme si tak, jako naše protějšky. Podle profesora Adriana Furnhama z University College London nejsou muži bystřejší než ženy, bývají pouze sebejistější! Zatímco pánové si před testem IQ věří a při odhadování výsledků si přidávají, ženy naopak předem tipují nižší skóre, než kterého potom ve skutečnosti v testu dosáhnou.


Stejná inteligence

Průměrné IQ je u obou pohlaví stejné, i když s drobnými nuancemi. Mezi muži se vyskytuje jak více extrémně inteligentních, tak na druhé straně více extrémně slaboduchých jedinců, zatímco většina žen se pohybuje kolem průměru. Ve Furnhamově studii je také zajímavé, že muži stejně jako ženy považují většinou svého dědečka za inteligentnějšího než svou babičku, otce vnímají jako bystřejšího než matku a dokonce syny chytřejší než dcery! Tyto a další zažité předsudky se pak pochopitelně podílejí na přetrvávání mylných představ, že muži jsou chytřejší.


  11:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:35