„Žena je schopna milovat muže jen proto, že ho nepřeje jiné.“ – Tennessee Williams

? O čerstvě zamilovaných se říká,  že jsou opilí láskou. Směsi hormonů lásky vévodí fenyletylamin. Rozdíl mezi pervitinem a fenyletylaminem není příliš velký, jen zmíněný hormon si náš mozek produkuje sám.


? Ve zvířecí říši bývají námluvy často spojené s čichem. Motýlí vůně samice martináče habrového dokáže přilákat samečky až ze vzdálenosti deseti kilometrů. Ještě před čtyřiceti lety badatelé pochybovali, že by něco tak primitivního, jako je čich, mohlo při seznamování ovlivňovat i natolik vyspělou bytost, jako je člověk. Stovky studií se dnes zabývají přitažlivostí tváří, ale jen desítky čichovou přitažlivostí. K nejpřevratnějším objevům v poslední době patří studie, které odhalily nové souvislosti mezi skupinou genů důležitých pro fungování imunity (tzv. MHC komplex) a vzájemnou přitažlivostí. Ukázalo se totiž, že jedinci, kteří jsou si v těchto genech podobní, si nevoní.? Z posledních studií vyplývá, že na tom, jak voní náš protějšek, víc záleží ženám než mužům. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy nedávno testovali, zda ženám lépe voní milovníci česneku, nebo muži, kteří s oblibou jedí maso. Překvapivě vyhráli ti první.? Finský antropolog Edvard Westermarck jako první formuloval myšlenku, že lidé, kteří spolu strávili útlé dětství, se v dospělosti eroticky nepřitahují.


SKUTEČNÁ LÁSKA?

Dokázala byste svému partnerovi ve vašem srdci slíbit: Můžeš být na dně a já tě tak budu držet a milovat. Můžeš teď nemít co nabídnout a já tě tak budu držet a milovat. Můžeš být v depresi, zmatený, zraněný a já tě tak budu držet a milovat. Dokážu poskytnout zázemí té části v tobě, která nezvládá vše nejlépe a která právě teď nedokáže uspokojovat má přání a potřeby.


  7:00,  aktualizováno  25. března 2019 21:17