Bisexualita je prý přirozená pro bezmála všechny z nás. Je tedy milování se ženou nezávazným zpestřením?

Naše, myšleno lidská, sexualita má mnoho podob, mnoho rovin. Od hlubokých, napojených na čisté animální  instinkty, přes subtilnější, erotické až po duševní, duchovní, mystické, magické. Ovšem otázka aktuálně zní: Měla jste někdy sexuální kontakt se ženou, nebo jste si něco takového jen představovala? Zkuste být úplně upřímná. Nikdo se do vašich myšlenek přece nedívá...


Variace na bisexualitu

Možná žádnou zkušenost nemáte, ale vaše fantazie vás k takovým prožitkům někdy dovedly. Možná se vám o něčem takovém v noci zdálo. Třeba se vám i líbila nějaká konkrétní žena natolik, že jste si představovala, jaké by to asi bylo, kdybyste se jí intimně dotýkala. Nebo ona vás. A možná vás tohle nikdy v životě nenapadlo, ale když se zamyslíte a nahlédnete do vaší duše hlouběji, najdete tam pod vrstvou sociálních vzorců chování přece jenom zjištění, že něžný kontakt s osobou stejného pohlaví by ve vás za určitých okolností mohl vyvolat přinejmenším chvějivé erotické vzrušení. Může se samozřejmě i stát, že vaše „Ne, se ženou jsem nikdy nebyla a ani jsem na to nikdy nepomyslela, líbí se mi výhradně muži“ bude natolik rezolutní, že jím neotřese vůbec nic. Všechny z možností jsou naprosto v pořádku.Velmi významnou osobností na poli výzkumu sexuality byl Alfred Kinsey. Americký biolog a průzkumník v oblasti sexuologie v první polovině minulého století na základě výzkumů sestavil sedmibodovou škálu, tzv. Kinseyho stupnici, která je popsáním kontinuálního přechodu mezi homosexualitou a heterosexualitou. Nula označuje výlučně heterosexuální chování daného člověka. Mezilehlé stupně 1 až 5 označují různou míru bisexuálního chování, přičemž 3 rovná se zcela bisexuální. Díky Kinseyho výzkumu se lidská sexuální orientace stala záležitostí pevně neohraničenou, bylo mu však vyčítáno, že své výzkumy staví převážně na základě sexuálního chování, nikoli v širších souvislostech – vynechal např. sexuální přitažlivost, sexuální fantazie, emocionální a sociální preference, životní styl, sebeidentifikaci. Proto jsou dnes zajímavé spíše vícedimenzionální koncepce, jež berou v potaz, že sociální vzorce od nás očekávají leckdy něco, co nám nedovolí žít v praxi to, po čem skrytě toužíme. A tak podobné touhy mohou být vytěsněny do nevědomí a projevovat se například ve snech, v tajných sexuálních fantaziích. Někdy si však nedovolíme ani ty. 


  8:00,  aktualizováno  25. března 2019 21:11