Každý měsíc přibudou v Česku desítky HIV pozitivních osob. Přesto spousta lidí dělá, jako by AIDS neexistoval.  

Jistě i vy jste si všimli posledního veřejného přiznání, který rozvlnil poklidné vody Hollywoodu. Herec Charlie Sheen odtajnil, že je HIV pozitivní. Aby dostál své pověsti skandalisty, ke svému onemocnění se přiznal přímo před televizními kamerami. „Jsem tu, abych potvrdil, že jsem HIV pozitivní.


Musel jsem zastavit tu vlnu polopravd a povídaček o tom, jak ohrožuji zdraví ostatních. Nic nemůže být vzdálenější pravdě,“ prohlásil Sheen v rozhovoru s Mattem Lauerem v pořadu Today show televize NBC. HIV u něj lékaři objevili již před čtyřmi lety, dlouhou dobu se mu tedy dařilo zprávu o nákaze držet pod pokličkou. „Začalo to krutými bolestmi hlavy. Myslel jsem, že mám nádor na mozku. Že je konec. Ta tři písmena je těžké přijmout. Je to zlomový okamžik v životě,“ řekl Charlie Sheen.ŽE SE NÁS TO NETÝKÁ?


Statistiky hovoří jasně: Případů HIV pozitivních přibývá. Ovlivňujících faktorů je celá řada. „Možná je to tím, že se mladí lidé infekce tolik nebojí, nemají takový strach jako dříve, kdy se o infekci HIV častěji hovořilo,“ říká Jiří Supka z Národního programu boje proti AIDS a pokračuje: „V současné době si lidé myslí, že se vše vyřeší léky! Uvolněné sexuální chování, rychlé seznamování přes internet, nezávazný nechráněný sex..., to vše je dnes možné, běžné a samozřejmě to nepřispívá k prevenci HIV ani ostatních pohlavně přenosných nemocí. Možná je to také tím, že se na určitou dobu polevilo v prevenci HIV/AIDS? Paradoxní je, že ačkoli bylo počátkem osmdesátých let minulého století méně informací, panovala vyšší obezřetnost. V dnešní době je informací dostatek, ale mnohdy jejich špatná interpretace vede k velkým omylům.“Dotace na preventivní kampaně v Česku v posledních letech radikálně klesaly. V roce 1996 dosahovaly prostředky vynakládané státem na problematiku HIV/AIDS výše 67 milionu, o pár let později 25 a do roku 2009 se tato částka při stále se zvyšujícím počtu pozitivních propadla až na tři miliony! Loni se dotace vyhouply opět směrem vzhůru, na pět milionů korun a doufejme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Možná i kvůli přílišnému šetření tak v Česku vyrůstá generace, která toho o AIDS mnoho neví. Zatímco my jsme byli během dospívání před touto chorobou opakovaně varováni, naše děti vyrůstají s pocitem, že jim nic nehrozí. Každý rok přitom v České republice začíná svůj sexuální život až sto tisíc dospívajících.


„Prevenci to trochu znesnadňuje překvapivě i takový faktor, jakým je úspěšnost léčby,“ konstatuje Tomáš Rieger, odborný poradce HIV/AIDS. „Čím má léčba HIV infekce lepší výsledky, tím strměji klesá strach z onemocnění. Na jedné straně jsme moc rádi za naše HIV pozitivní klienty, že se jim díky lepší léčbě zvyšuje kvalita života, na straně druhé nám dává stále více práce přesvědčit ty zatím nenakažené, aby se vůči sobě chovali zodpovědně a uvědomili si, že ani přes kvalitní léčbu není nákaza virem lidského imunodeficitu žádný hit. Na tomto místě je ještě třeba doplnit, že zatímco křivka nově infikovaných stále strmě stoupá, dovoluje nám mírný optimismus křivka těch, u nichž se HIV infekce přehoupla do stadia AIDS. Ta totiž díky již zmiňované účinné léčbě naštěstí stoupá jen velmi pozvolna.“


  14:00,  aktualizováno  25. března 2019 19:14