Nejde o osobní libůstku, ale o chronické onemocnění. A jako takové by se mělo léčit.

Obezita je uznána za celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění a dosahuje v rozvinutých i rozvojových zemích epidemických rozměrů. Týká se nejen dospělých, ale i dětí a dospívajících. Světová zdravotnická organizace prohlásila obezitu za globální epidemii a jeden z největších problémů současnosti. Jde o významný rizikový faktor u cukrovky, ischemické choroby srdeční a vysokého krevního tlaku. Za posledních 10 let se prevalence obezity ve většině Evro­py zvýšila o 10–40 %. V ČR trpí obezitou přibli­žně 23 % mužů a 26 % žen a ve věkové kategorii  25–64 let se nadvá­ha vyskytuje u přibližně 47 % mužů a 31 % žen. Z toho vyplývá, že obezita se stává závažným a narůstajícím zdravotním problémem populace celého světa a Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity a nadváhy. Jak se dá léčit? Existuje několik způsobů.


Obezitologická léčba

Obezitologie je obor, který se zabývá neoperační léčbou této choroby. Začíná vyšetřením a vyplněním obsáhlého dotazníku. Z nich se zjistí zaměření na stravovací zvyklosti a vývoje hmotnosti pacienta. Součástí vyšetření je i krevní rozbor důležitých látek a hormonů. Pak následuje sestavení dietního jídelníčku, programu fyzických aktivit a pravidelné kontroly. Váha se snižuje postupně asi 0,5–1 kg týdně, aby se předcházelo jo-jo efektu.


Léčba pomocí léků

Když selže nebo nezabírá komplexní léčba, může lékař předepsat antiobezitika. Většina se užívá nejvýše 3 měsíce, ale moderní se mohou brát i delší dobu. Léky nepůsobí u každého pacienta stejně, jejich výběr a indikaci musí provést ošetřující lékař individuálně. Během léčby jsou nutné pravidelné kontroly.


  6:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:36