Lily Cole

Lily Cole

Málokdo by v tomto strašidlu poznal světovou modelku, která chodí přehlídky pro ty nejznámější značky. Když jde ale Lily ven, snaží se být co nejméně nápadná a zahaluje se, aby ji nikdo nepoznal. Málokdy se jí to povede a spíš sklidí kritiku za nevkus.