Kdy jste se milovala poprvé? Ideální čas na první sex nelze jednoznačně určit, protože každá jsme jiná a náš vývoj neprobíhá stejně, ale pokud lidé začínají sexuálně žít příliš brzy, mívají později problémy s promiskuitou.

Průměrný věk, ve kterém mladí lidé absolvují svou první soulož, se pohybuje kolem sedmnáctého roku. Erotické zkušenosti jako líbání, hlazení se a mazlení získáváme často i dřív. Z dotazníku pro studenty vyplynulo, že za ideální příležitost k prvnímu sexu považují věk 16 let a po půlroční známosti. 

Podle vědeckých průzkumů jsou to spíš ženy, které mají první sex příliš brzy, na rozdíl od mužů, kteří mívají častěji opačný problém a na svůj první milostný zážitek se vším všudy čekají dlouho. Pokud se dočkají až po svých dvacátých narozeninách, trpí mnohem častěji sexuálními dysfunkcemi: mívají potíže se vzrušením a dosažením orgasmu.

Problémy s dosažením sexuálního uspokojení mívají i lidé, kteří vstupují do manželství s žádnými či jen minimálními sexuálními zkušenostmi. Většinou bývá odklad sexuálního života zaviněn psychickým blokem, prožitým traumatem, sexuální dysfunkcí nebo obavou, že s člověkem není něco v pořádku. Velmi častým důvodem je strach z intimity, nespokojenost s vlastním tělem nebo zneužívání drog a alkoholu. Důsledkem je potom odložení začátku sexuálního života

Naopak lidé, začali se sexem příliš brzo - v období časné puberty, mají zase větší tendence k promiskuitnímu chování, trpí častěji pohlavně přenosnými chorobami a častěji se milují pod vlivem alkoholu nebo drog.

Hodná holka klukovi podrží

Podle sexuologů škodí i nejrůznější předsudky, jichž se mladí lidé řídí. Například ten, že „hodné holky“ o sexu nemluví a nemusí se jim ani nijak zvlášť líbit, protože se jedná spíše o „mužskou záležitost.“ Důsledkem toho je skutečnost, že ženy stále nedokážou svobodně mluvit o sexu a už vůbec neumí požádat o to, co by opravdu chtěly. To vede k dlouhodobé nespokojenosti, orgasmickým dysfunkcím, a navíc jsou tyto ženy mnohem náchylnější ke zneužívání a toleranci k násilí.

U mužů je zase problémem stereotypní prezentace „sexuálního stroje.“ Muži často žijí v zajetí stereotypu, že správný muž má chuť na sex neustále a může se milovat pořád. Muži se pak často buď snaží této představě vyhovět a začínají sexuálně žít příliš brzy, protože chtějí poznat co nejvíc žen, nebo jsou naopak traumatizováni pozdním začátkem sexuálního života, a vytvářejí si tak další psychický blok.

Témata: sex