Zatímco někteří lidé působí dojmem, že se narodily jako silné a vůdčí osobnosti, jiní ať se snaží sebevíc, nakonec stagnují a rezignují. Proč tomu tak je?

Důvodem bude nejspíš to, že vás ostatní lidé neberou vážně. A za to může vztah, který máte sami se sebou. Je tím nejdůležitějším vztahem ve vašem životě. To, jak vás vnímají ostatní, začíná tím, jak se vidíte vy sami. Naše vnímání sebe sama projektujeme do každého našeho slova, gesta a reakce.

Přečtěte si pět nejčastějších důvodů, proč vás lidi neberou vážně a jak to napravit.

1. Nevěříte tomu, co říkáte a nedržíte slovo dané sami sobě

Dáváte sliby a později si uvědomíte, že je nedokážete splnit? Vykládáte s nadšením a zápalem svému okolí o vašem novém projektu, ale k realizaci nikdy nedojde? Stanovte si sami pro sebe pravidlo, že nebudete svému okolí říkat, co máte v plánu, ale oznámíte až výsledek. 

Nejenže si tím ušetříte budoucí rozpaky a vysvětlování, ale bude vás to motivovat k dosažení cíle, který jste si stanovili. Lidé, kteří umí věci dotahovat do konce, si více věří, více sami sebe váží, jsou zodpovědnější a pro okolí seriózní.

Témata: nápoj