Kdo jsou, a proč jsou tak jedineční?

Každý člověk má určité vlastnosti a jsou lidé, kteří když vám dovolí je trochu víc poznat, označíte za je „jiné, nebo divné“. Ano, indigové děti a lidé jsou tak trochu zvláštní, protože jsou zde, aby se Země stala lepším místem pro život a začala vzkvétat. Příznivci New Age o nich mluví jako o kreativních, nadprůměrně inteligentních a velice intuitivních lidech.

Jak tyto lidi poznáte?

Na první pohled na vás mohou působit asociálně a špatně se zapojují do kolektivu. Rozhodně jim nelžete a nemanipulujte s nimi, protože díky velké citlivosti tyto věci vnímají a hned rozpoznají, že nejednáte čestně a na nespravedlnost reagují špatně. Mají hluboký, pronikavý pohled, až máte pocit, že vám vidí do duše. Už v mladém věku na vás mohou působit, jako moudří lidé.

Některé děti mohou být hyperaktivní, nebo naopak velice klidní a uzavření do sebe. Mohou mít problémy se sebedůvěrou, protože vědí, že jsou jiní, připadají si nedostateční a to může mít za následek deprese. Jejich schopnosti empatie a citlivosti je může snadno přetížit a necítí se dobře, proto také často bývají samotáři, utíkají do svého světa, se kterým se jen málokomu svěřují.

Tyto děti se většinou rodí do „obyčejných“ rodin a i tam si připadají zvláštně. Někdy jsou i trnem v oku, proto je dobré, seznámit je s touto teorií, ta jim pomůže lépe se vyrovnat s pocity, které celý život prožívají.

  7:00,  aktualizováno  24. března 2019 14:26