Kompas, který nás vede správným směrem!

V dnešní době je tento symbol brán jako něco klasického a mnoho lidí se jím ohání, aniž by tušili jak velkou má moc! Bohužel se začíná vytrácet jeho důležitost, ale v dřívějších dobách to byl posvátný symbol, který značil hluboké city a v přeneseném významu také duši. V mnoha kulturách označuje tento symbol lásku, bojovnost, statečnost.
Tento symbol byl znám i v Egyptě a tam vzniklo známé pořekadlo „srdci neporučíš“. Všichni určitě známe ten pocit, který nedokážeme vysvětlit, ale srdce to ví.

Na světě nám nemůže být nic cennějšího než srdce, ani domy, šperky, auta, nám nenahradí ten nádherný pocit štěstí a naplnění, který vnímáme právě v srdci.

08.května 2018 v 02:24, příspěvek archivován: 16.dubna 2019 v 15:21